CIEPŁO W WIELKOPOLSKICH DOMACH DZIĘKI DODATKOWI WĘGLOWEMU

Do wielkopolskich gmin trafiło ponad 1,3 mld zł na wypłatę dodatku węglowego. Otrzymane środki zagwarantowały bezpieczeństwo energetyczne i socjalne mieszkańców województwa wielkopolskiego. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu przekazał gminom ponad 145 mln zł na wypłaty dodatku węglowego w grudniu w ramach ostatniej transzy środków od Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Proces wypłat jeszcze trwa, ponieważ nie wszystkie gminy zakończyły wypłaty i rozpatrywanie wniosków.
Pierwsze środki na wypłatę dodatku węglowego trafiły na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu 21 września. Od tamtej pory każdorazowo przekazywane transze z Ministerstwa Klimatu i Środowiska były niezwłocznie przekazywane na konta gmin.
– Dodatek węglowy w znaczący sposób wspomógł domowe budżety Wielkopolan. To zdecydowana odpowiedź rządu Prawa i Sprawiedliwości na kryzys energetyczny spowodowany wojną, którą Putin rozpętał na Ukrainie – podkreśla wojewoda Michał Zieliński . Jak dodaje wojewoda kluczową kwestią, obok środków w ramach dodatku węglowego, jest dystrybucja surowca. Dzięki efektywnej współpracy z samorządami udało się zabezpieczyć
domostwa mieszkańców Wielkopolski przed największymi mrozami. Dodatek węglowy w wysokości 3 000 zł zasilił budżety gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. W rozwiązaniu nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek przysługuje również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel. Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można było składać do gminy do 30 listopada 2022 r.

Najnowsze artykuły