SPOTKANIA OPŁATKOWE W KLUBACH SENIORA

Zgodnie z wielowiekową tradycją, pierwsze dni grudnia to czas intensywnych przygotowań do Bożego Narodzenia, a co za tym idzie spotkań opłatkowych. W organizacji środowiskowych wigilii, na terenie Gminy Krzywiń, przodują oczywiście, prężnie działające Kluby Seniora. Na co dzień z organizacjami skupiającymi najstarszych mieszkańców ziemi krzywińskiej współpracuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu. Konstruktywne współdziałanie ,,owocuje’’ licznymi zaproszeniami na ,,opłatki’’. Gdzie tylko jest to możliwe, przedstawiciel ośrodka jest obecny. Za wszystkie zaproszenia, bardzo  dziękujemy. Wesołych Świąt!

Źródło: MGOPS Krzywiń

Najnowsze artykuły