FERIE ZIMOWE NA SPORTOWO 2023’ – ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

Zarząd Powiatu Kościańskiego 19 grudnia 2022 roku podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji programu “Ferie zimowe na sportowo dla dzieci i młodzieży”. Uchwała zawiera regulamin organizacji programu w 2023 roku. Organizatorzy zainteresowani współpracą i wsparciem powiatu muszą złożyć w starostwie ofertę wraz z załącznikami do czwartku, 5 stycznia 2023 roku (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Kościanie).

W ramach programu mogą być realizowane ogólnodostępne imprezy sportowo-rekreacyjne o charakterze ponadgminnym dla dzieci i młodzieży organizowane w formach: półkolonii, obozów,  festynów, zawodów oraz innych zajęć, podczas których prowadzone będą różne formy rekreacji ruchowej.

Zajęcia mogą trwać od 1 do 3 dni w terminie od 30 stycznia do 12 lutego 2023 roku. Jeden organizator w ramach programu może złożyć maksymalnie 3 oferty.

Powiat Kościański zobowiązuje się do pokrycia części lub całości kosztów zakupu materiałów, środków żywności, nagród i usług niezbędnych do realizacji zadań będących przedmiotem programu.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów znajdują się w regulaminie programu „Ferie zimowe na sportowo dla dzieci i młodzieży” , stanowiącego załącznik do uchwały.

Poniżej druki wniosku i uchwała Zarządu.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, tel. 65 512 74 33.

Pliki do pobrania

Najnowsze artykuły