ARCHIWUM PEŁNE PAMIĘCI

Od 2017 r. w Instytucie Pamięci Narodowej realizowany jest ogólnopolski projekt „Archiwum Pełne Pamięci”, w ramach którego każdy może przekazać do Instytutu pamiątki rodzinne, dokumenty z przeszłości, fotografie – wszystko to, co dokumentuje przeszłość jego rodziny oraz ważne wydarzenia dla dziejów Polski i Polaków. Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie. Zachęcamy do podzielenia się swoimi rodzinnymi zbiorami dokumentów. Interesują nas fotografie, wspomnienia, prywatne listy, pamiętniki, dzienniki i filmy z lat 1917-1990. Zależy nam na pozyskaniu oryginalnych dokumentów i zbiorów. Jeśli dokumenty są cenną pamiątką rodzinną, prosimy o czasowe ich wypożyczenie. Wykonamy kopie cyfrowe, które będą dostępne w naszym archiwum, a oryginały dokumentów pozostaną u Państwa. Archiwum poznańskiego oddziału IPN jest żywym archiwum, co oznacza, że przekazane do nas dokumenty nie zostaną złożone w magazynach i zapomniane. Materiały, które otrzymujemy są udostępniane naukowcom i dziennikarzom do ich prac naukowych i popularyzatorskich. Są również wykorzystywane przy organizowaniu wystaw, konferencji, prelekcji i spotkań, przy nagrywaniu filmów i w publikacjach wydawanych przez Instytut. W ramach projektu „Archiwum Pełne Pamięci” do dzisiaj zgromadzono w archiwum IPN w Poznaniu ponad 50 metrów bieżących akt i około 7 tysięcy plików cyfrowych. Wśród nich są m.in. dokumenty z okresu przedwojennego i okresu pierwszej wojny światowej, w tym fotografie, kartki pocztowe, legitymacje wojskowe, a także dokumenty osobiste i pamiątki rodzinne z okresu drugiej wojny światowej, np. dokumenty niemieckie, listy z obozów, wspomnienia z czasów wojny, pamiętniki, fotografie oraz materiały dokumentujące życie codzienne w czasach PRL. Warto zaznaczyć, że na stronie internetowej poznańskiego oddziału IPN oraz w mediach społecznościowych, co kilka tygodni zamieszczamy krótki artykuł dotyczący najciekawszych materiałów przekazanych do naszego archiwum w ramach projektu „Archiwum Pełne Pamięci”. Tekst jest zawsze ilustrowany fotografiami. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi artykułami, mogą one służyć jako ciekawostki historyczne zachęcające do bliższego poznania wybranych zagadnień. Co miesiąc w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” (Poznań, ul. Dąbrowskiego 29) odbywają się prelekcje z cyklu „Wtorek z dokumentem”, gdzie w formie krótkiej, półgodzinnej prezentacji przedstawiamy i omawiamy najciekawsze archiwalia przejęte w ramach projektu „Archiwum Pełne Pamięci”. Nasze spotkania odbywają się w każdy drugi wtorek miesiąca. Zapraszamy do udziału w tej formie popularyzacji historii. Najbliższe spotkanie 10 stycznia 2023 r. będzie poświęcone Lucjanowi Batorowiczowi, którego wojenna droga do wolności wiodła od zesłania do łagru przez Sowietów w 1939 r., poprzez służbę w armii gen. Andersa na Bliskim Wschodzie, aż po udział w walkach toczonych przez 1 Dywizję Pancerną gen. Stanisława Maczka we Francji, Belgii i Holandii w 1944 i 1945 r.

Wszyscy zainteresowani projektem „Archiwum Pełne Pamięci” mogą kontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Więcej informacji można znaleźć na portalu archiwumpamieci.pl (https://archiwumpamieci.pl/) oraz na stronie internetowej poznańskiego oddziału IPN (https://poznan.ipn.gov.pl/) i w naszych mediach społecznościowych (https://www.facebook.com/ipnpoz/).

 

Najnowsze artykuły