DOTACJA NA KONSERWACJĘ KSIĄG MELDUNKOWYCH

Gmina Kościan pozyskała dotację celową ze środków Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na konserwację i archiwizację ksiąg meldunkowych. Zakres prac obejmuje naprawę lub wymianę okładek u 170 ksiąg, podklejenie specjalistyczną taśmą podartych lub uszkodzonych stron, usunięcie z akt kurzu oraz odgrzybienie. Księgi będące w zasobie Urzędu są materiałami archiwalnymi Prezydium Gromadzkich Rad Narodowych w Bonikowie, Kiełczewie i Kościanie oraz akty własności ziemi Urzędu Gminy Kościan oraz Urzędu Gminy Racot. Najstarsze akta pochodzą z lat 50-tych ubiegłego wieku. Wartość dotacji, a zarazem koszt wykonania konserwacji wynosi 20.000 zł. Prace naprawcze potrwają do końca bieżącego roku. Wykonawcą konserwacji jest firma ADIS z Osiecznej. W przyszłym roku Gmina Kościan rozpocznie procedurę przekazania przedmiotowej dokumentacji do Archiwum Państwowego w Lesznie.

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły