AWANS DLA NAUCZYCIELA

Magdalena Małgorzata Sobecka, nauczycielka historii z Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie odebrała z rąk Starosty Kościańskiego akt awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Uroczystość wręczenia aktu i złożenia ślubowania odbyła się we wtorek, 13 grudnia 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Kościanie. W spotkaniu wziął udział Henryk Bartoszewski, Starosta Kościański, Sylwia Sałacka, Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych i Katarzyna Mocek, pracownik. Starosta pogratulował Magdalenie Małgorzacie Sobeckiej awansu. Podziękował za trud i czas, który poświęciła na jego uzyskanie. Życzył jej sukcesów w pracy zawodowej, wiele radości w życiu prywatnym i zapału do podejmowania kolejnych kroków na ścieżce rozwoju zawodowego. Nauczyciel, których ubiega się o stopień nauczyciela mianowanego odbywa staż w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy. Jeśli uzyska pozytywną ocenę dorobku zawodowego składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do właściwego organu prowadzącego szkołę. Nauczyciel zdaje egzamin przed komisją powołaną przez organ prowadzący szkołę. W komisji zasiadają: przedstawiciel organu prowadzącego szkołę jako Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny (Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Delegatura w Lesznie),  dyrektor lub wicedyrektor szkoły, dwóch ekspertów z listy tworzonej przez MEN.

Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego kończy całą procedurę ubiegania się o ten stopień awansu.

 

Najnowsze artykuły