NIECODZIENNI GOŚCIE W URZĘDZIE

Uczniowie ósmej klasy Szkoły Podstawowej w Starych Oborzyskach wraz z nauczycielami odwiedzili dzisiaj – 9 grudnia 2022 roku – Wicestarostę Kościańskiego Dorotę Słowińską, która wspólnie z pracownikami Starostwa
Powiatowego w Kościanie opowiedziała im o samorządzie powiatowym oraz o pracy urzędu.
Młodzi goście zaproszeni zostali do sali, w której odbywają się sesje Rady Powiatu Kościańskiego, a w okresie międzywojennym mieściło się mieszkanie starosty. Dowiedzieli się jak wygląda współczesny samorząd powiatowy, kto jest organem wykonawczym powiatu, a kto stanowiącym i kontrolnym, jak wybierany jest starosta i jak przebiegają głosowania. Usłyszeli także o wydarzeniach organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Kościanie.
Na koniec każdy otrzymał drobny upominek. Uczniowie odwdzięczyli się własnoręcznie wykonaną kartką z życzeniami oraz świątecznym drzewkiem, które wręczyli wicestaroście.

Najnowsze artykuły