GUSTAW RASZEWSKI, PIERWSZY STAROSTA KOŚCIAŃSKI PO 1918 ROKU

Na cmentarzu w Starych Oborzyskach spoczywa Gustaw Raszewski, pierwszy starosta kościański po 1918 roku i jego bliscy. Starosta G. Raszewski zmarł w 1931 roku. Władze Powiatu Kościańskiego często odwiedzają to miejsce, dba o nie także Szkoła Podstawowa w Starych Oborzyskach. Podczas ostatniej wizyty na cmentarzu Henryk Bartoszewski, Starosta Kościański podjął decyzję o konieczności przeprowadzenia renowacji nagrobka. W ostatnim czasie grób został umyty, zaimpregnowany, uzupełniono brakujące spoiny, a przede wszystkim odmalowano litery napisów epitafijnych. Koszt wykonanej renowacji to ponad 3400 złotych. Środki pochodziły z budżetu Starostwa Powiatowego w Kościanie. Poprzednią, dużą renowację nagrobka, podczas której oczyszczono piaskowiec wykonano, także na zlecenie i koszt starostwa w 2011 roku.

 

Najnowsze artykuły