ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA PROWADZENIE PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Zarząd Powiatu Kościńskiego uchwałą z dnia 28 listopada 2022 roku rozstrzygnął otwarty konkurs  ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kościańskim w 2023 roku.

Na konkurs wpłynęło 14 ofert. Zarząd Powiatu powierzył realizację zadania 2 podmiotom.

Łączna kwota dotacji na realizację zadania publicznego wynosi 126.060,00 zł (w tym 5.940,00 zł na zadania z zakresu edukacji prawnej).

Najnowsze artykuły