OTWARCIE SALI EDUKACYJNEJ „OGNIK” I PRZEKAZANIE SAMOCHODÓW

We wtorek, 29 listopada 2022 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji otwarcia Sali edukacyjnej „OGNIK’ oraz przekazania samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Spotkanie zaszczycili swą obecnością przybyli Goście:

• Pan Jan Dziedziczak – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
• Pan Tomasz Ławniczak – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
• Pan Jan Mosiński – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
• bryg. Robert Natunewicz – Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzki PSP,
• Pani Anna Lis – Dyrektor biura Poseł do Parlamentu Europejskiego Andżeliki Możdżanowskiej
• Pan Piotr Trybek – Szef Gabinetu Politycznego Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg
• Pan Henryk Bartoszewski – Starosta Kościański,
• Pani Dorota Słowińska – Wicestarosta Kościański,
• Pan Stefan Żurkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kościańskiego,
• Pan Piotr Ruszkiewicz – Burmistrz Miasta Kościana,
• Pan Dawid Olejniczak – Przewodniczący Rady Miejskiej Kościana,
• dh Tomasz Grzelczyk – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOPS RP w Kościanie.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Robertowi Natunewiczowi. Po przywitaniu zaproszonych gości nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi, otwierające salę edukacyjną „OGNIK”.

Od kilku lat jednostki ochrony przeciwpożarowej realizują zadania edukacyjne widząc w tym sposób na przekazanie społeczeństwu podstawowych informacji o zagrożeniach z jakimi można się spotkać w życiu codziennym. Działania te adresowane są do różnych grup wiekowych i realizowane są wielowątkowo. Najczęstszymi gośćmi w strażnicy są dzieci, które bywają tu nie tylko w ramach wizyt organizowanych przez placówki edukacyjne. Sala wyposażona jest m.in. w mobilny symulator zagrożeń, który daje możliwość dynamicznej prezentacji zagrożeń pożarowych i innych niebezpiecznych zdarzeń, jakie mogą mieć miejsce w domu jednorodzinnym. Symulator wzmacnia przekaz i uzmysławia nie tylko najmłodszym z jakimi zagrożeniami można spotkać się przebywając w domu lub wypoczywając nad wodą.

Podczas uroczystości dokonano wręczenia druhom OSP decyzji o przyznaniu świadczenia ratowniczego z tytułu wysługi lat w OSP.

Zaproszeni Goście uroczyście wręczyli kluczyki i dokumenty nowego samochodu na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Kościanie st. kpt. Szymona Klemenskiego.

Następnie dokonano przekazania średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu Renault Midlum. 9-letni pojazd dotychczas użytkowany był w kościańskiej Komendzie. Auto charakteryzuje się między innymi uterenowionym podwoziem i układem napędowym. Kluczyki do samochodu odebrał Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie dh Hubert Bartkowiak.

 

 

Najnowsze artykuły