NOWE NASADZENIA W GMINIE KOŚCIAN

Gmina Kościan przystąpiła na początku jesieni do wykonania nowych nasadzeń drzew i krzewów.  Nowe zadrzewienia pojawiły się m.in. w Darnowie, Gryżynie, Starych Oborzyskach, Racocie, Kokorzynie i Spytkówkach. Wśród drzew zakupiono następujące gatunki: lipa drobnolistna, brzoza brodawkowata, jarząb szwedzki, klon pospolity oraz klon jawor. Drzewa zostały opalikowane oraz wyposażone w drenaż ułatwiający podlewanie.

Nowe nasadzenia zostały wykonanie także wzdłuż nowo wybudowanych dróg, tj. w ciągu ul. Torowej w Starych Oborzyskach, na ul. Wielichowskiej w Pelikanie oraz wzdłuż nowej drogi w Poninie. Łącznie w roku 2022 posadzono 294 drzewa oraz 473 krzewy.

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły