INFORMACJA O ZAKUPIE PREFERENCYJNEGO PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH W GMINIE KOŚCIAN

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kościan!

Informuję, że w dniu 22.11.2022 r. Gmina Kościan podpisała umowę ­­­­­­dotycząca sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych z firmą Węglokoks S.A. z siedzibą w Katowicach.

Sprzedaż preferencyjnego paliwa stałego w imieniu Gminy Kościan będą realizowały następujące składy węgla:

   1. P.W. Pryzmat Mariusz Kuczyński, Kościan ul. Młyńska 10

2. PHUT Krzysztof Nadobnik, Kiełczewo ul. Ogrodowa 1A

3. P.H. Dantex S.C., Kościan ul. Gostyńska 32

4. Petro Jork Duszyński i spółka, Kościan ul. Łąkowa 2

5. DAKA INVEST sp. z o.o., Kościan ul. Północna 54A

6. P.H. TADEX II T. Domagała, Kościan ul. Chłapowskiego 15

Gmina Kościan nie odpowiada za dostarczony przez dostawcę asortyment oraz jego jakość. W związku z niniejszym nie możemy zagwarantować, że będziemy dysponować wskazanymi we wniosku rodzajami paliwa.

O jakości sprzedawanego paliwa stałego będzie świadczył aktualny certyfikat jakości potwierdzającego parametry jakościowe paliwa stałego przedstawiony przez podmiot wprowadzający paliwo stałe do obrotu.

Przypominam, że Gmina Kościan przystąpiła do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 roku. W tym celu w dniu 8 listopada 2022 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kościan została zamieszczona informacja o tym fakcie, na podstawie której będziemy mogli zakupić węgiel od jednej z sześciu spółek podanych w wykazie Ministra Aktywów Państwowych, a następnie dokonać jego dystrybucji dla mieszkańców Gminy Kościan.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego. Gospodarstwo domowe, korzystające z węgla jako głównego źródła ciepła, ma możliwość zakupu tańszego opału w cenie 2.000 zł brutto za tonę. Zakupu węgla na warunkach preferencyjnych będzie można dokonać w dwóch transzach, maksymalnie 3 tony w okresie grzewczym 2022/2023:

  • w okresie do 31 grudnia 2022 roku w ilości 1,5 tony
  • w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku w ilości 1,5 tony.

Możliwość zakupu węgla po preferencyjnej cenie nie będzie dotyczyła osób, które nabyły węgiel w cenie niższej niż 2 tys. zł brutto za tonę w sezonie grzewczym 2022/2023 – mieszkańcy będą zobowiązani do złożenia stosownej deklaracji, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Wnioski do Wójta Gminy Kościan można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie ul. Młyńska 15, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Wnioski będą dostępne na miejscu. Można je również pobrać z linku dostępnego poniżej:

WZÓR WNIOSKU O ZAKUP WĘGLA <– KLIKNIJ

W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

O pozytywnym rozpatrzeniu wniosku poinformuje telefonicznie pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie. Osoba uprawniona otrzyma w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie potwierdzenie uprawniające do zakupu preferencyjnego paliwa stałego i z tym potwierdzeniem uda się do jednego ze wskazanych wyżej punktów dystrybucji węgla celem złożenia i opłacenia zamówienia na wnioskowany węgiel.

Wszelkie informacje dotyczące sprzedaży węgla znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kościan (BIP) w zakładce – „Preferencyjny zakup węgla” oraz w aktualnościach na stronie www.gminakoscian.pl.

Wójt Gminy Kościan

   /-/ Andrzej Przybyła

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły