GOŚCIE Z MOŁDAWII

W ostatni czwartek, 17 listopada 2022 roku, Starosta Kościański Henryk Bartoszewski wspólnie z Wicestarostą Kościańskim Dorotą Słowińską gościli w urzędzie delegację władz lokalnych i przedstawicieli różnych organizacji z sześciu miast z północnej i centralnej Mołdawii: Glodeni, Cupcini, Lipcani, Ghindești, Soldanesti i Telenesti.
Wizyta realizowana była przez fundację Terra Humana z Warszawy i miała na celu zapoznanie gości z Mołdawii z modelowymi działaniami rewitalizacyjnymi w polskich miastach oraz prezentację dobrych przykładów zrealizowanych projektów w ramach programów rewitalizacji.
Podczas wizyty w powiecie kościańskim zagraniczni goście odwiedzili: kościańską Wieżę Ciśnień, czempińską Tlenownię, Willę Berlińską w Nielęgowie, a także Przystań „Oaza” w Racocie. Wcześniej natomiast gościli w odnowionym budynku Starostwa Powiatowego w Kościanie, gdzie w sali, w której odbywają się sesje Rady Powiatu Kościańskiego spotkali się z nimi: starosta Henryk Bartoszewski, wicestarosta Dorota Słowińska, burmistrz Kościana Piotr Ruszkiewicz, a także sekretarz Powiatu Maja Moskwa.
Podczas wizyty studyjnej w powiecie kościańskim  realizowanej w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP goście z Mołdawii uzyskali informacje na temat różnych aspektów pozyskiwania środków dla realizacji inwestycji na podstawie doświadczeń osób prowadzących projekty rewitalizacyjne.
Uczestnicy projektu gościli w Wielkopolsce od 12 do 19 listopada 2022 roku.

Najnowsze artykuły