ZAKUP WĘGLA W CENACH PREFERENCYJNYCH

Uprzejmie informujemy, że 3 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Zgodnie z zapisami ustawy zakupu preferencyjnego węgla będzie mogła dokonać osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego. Jedno gospodarstwo domowe będzie mogło nabyć w terminie do 31 grudnia 2022 r. 1.500 kg węgla oraz kolejne 1.500 kg węgla od 1 stycznia 2023 r.

Cena zakupu węgla (groszek/ekogroszek, orzech) wynosić będzie 2.000 zł brutto.

Wnioski na pierwszą transzę składać można:

  • w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22,
    • przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego Kościana,
    • przesłać w formie dokumentu elektronicznego za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej EPUAP: /UMKOSCIAN/SkrytkaESP (wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym)

W związku z potrzebą ustalenia zapotrzebowania na poszczególne sortymenty węgla prosimy o składanie wniosków w terminie do 30 listopada 2022 r.

Pliki do pobrania

Najnowsze artykuły