OTWARCIE ROZBUDOWANEJ STACJI UZDATNIANIA WODY „ŁAZIENKI”

Kościan wzbogacił się o nowoczesną, zaawansowaną technologicznie i – jak zapewniają specjaliści – unikatową w skali Polski Stację Uzdatniania Wody. Uroczyste otwarcie obiektu odbyło się w dniu 16 listopada 2022 roku.

Przebudowana Stacja Uzdatniania Wody na Łazienkach zwiększa bezpieczeństwo nieprzerwanych dostaw wody dla miasta i okolicznych wsi, i co równie ważne, poprawia jej jakość. Wybudowane dwa nowe zbiorniki retencyjne do gromadzenia wody pitnej stanowią istotny element stabilności kościańskiej sieci wodociągowej – zapewnił w okolicznościowym przemówieniu Burmistrz Piotr Ruszkiewicz – Kosztem kilkunastu milionów złotych zapewniamy dziś mieszkańcom bezpieczeństwo w zaopatrzeniu w wodę na co najmniej pół wieku. To dużo i mało zarazem. W przyszłości czekają nas kolejne inwestycje zapewniające miastu nieprzerwany dostęp do wody. Jednego z najcenniejszych dóbr na ziemi, bez którego nie ma życia.

Ta ogromna inwestycja miejskiej spółki jest wynikiem perspektywicznego myślenia i współdziałania samorządu oraz specjalistów z Wodociągów Kościańskich. Mogła zostać zrealizowana dzięki pozyskaniu funduszy unijnych i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Podstawowym celem rozbudowy SUW Łazienki była poprawa jakości wody dostarczanej mieszkańcom, jak również zwiększenie efektywności stacji uzdatniania. Po uroczystym przecięciu wstęgi zaproszeni goście zwiedzili stację, a dr inż. Łukasz Weber – Specjalista ds. inżynierii środowiska przedstawił przebieg procesu uzdatniania wody w obiekcie.

Szczegółowy opis inwestycji znajduje się na stronie Wodociągów Kościańskich.

Spółka na przedmiotową inwestycję otrzymała dofinansowanie w wysokości ok. 6,27 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację niniejszego przedsięwzięcia, Spółka otrzymała 2,68 mln zł w formie zwrotnej pożyczki.

Wykonawcą robót była firma HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Jarocinie, ul. Wojska Polskiego 139. Wartość zleconych i wykonanych prac przez Wykonawcę zamknęła się w kwocie ponad 11 mln zł (brutto).

Przebudowa i rozbudowa SUW Łazienki realizowana jest w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej i zwiększenie efektywności systemu wodociągowego dla miasta Kościana”. Wartość dotacji przyznanej Spółce na realizację wszystkich zadań wchodzących w zakres rzeczowy projektu m.in. rozbudowa i przebudowa oczyszczalni, budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej, monitoring sieci wodociągowej, na dzień dzisiejszy wynosi ponad 25,5 mln zł, a całkowita wartość projektu wynosi ponad 52 mln zł.

 

 

Najnowsze artykuły