RZĄDOWYM FUNDUSZEM ROZWOJU DRÓG PRZYZNAŁ PIENIĄDZE NA BUDOWĘ NOWEJ OBWODNICY KOŚCIANA

Dzięki środkom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w Wielkopolsce powstaną trzy nowe obwodnice – Kościana, Rogoźna i Szamotuł. Łączna kwota wsparcia dla zadań zgłoszonych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego wyniesie 128,6 mln zł. Podczas konferencji prasowej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber podpisał umowy na dofinansowanie inwestycji w obecności wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego.
Od 2019 roku wspieramy samorządy gminne i powiatowe Rządowym Funduszem Rozwoju Dróg i kwotą, która jeszcze nigdy dotąd nie była przekazywana samorządom do dyspozycji. Natomiast w roku 2020 podjęliśmy decyzję o tym, aby ten funduszu poszerzyć o możliwości pozyskiwania środków finansowych na drogi wojewódzkie – mówił wiceminister Weber.
Wiceminister Weber podkreśla jak kluczowe jest znaczenie obwodnic, które z jednej strony ułatwiają komunikację, powodując, że kierowcom udaje się omijać tzw. wąskie gardła, a z drugiej poprawiają jakość życia mieszkańców regionu.
Z rozmów z mieszkańcami i samorządowcami wiem, jak bardzo ucieszyli się na wiadomość o dofinansowaniu budowy obwodnic. Nowa infrastruktura to szybszy czas dojazdu, a takżenowe miejsca pracy i możliwości dla biznesu – podkreślał wojewoda Michał Zieliński.
Jak dodaje wojewoda, aktualnie trwa ocena wniosków w ramach naboru wniosków do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023. Rozstrzygnięcia możemy spodziewać się w ciągu najbliższych miesięcy.
W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wsparcie uzyskują inwestycje polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji dróg samorządowych. W 2021 roku do tego programu włączone zostały obwodnice w ciągu dróg wojewódzkich. Wsparcie rządowe przyznano dla 51 zadań, w tym 45 zgłoszonych przez samorządy województw i 6 zgłoszonych przez prezydentów miast na prawach powiatu. Łączna wartość środków RFRD przeznaczonych na dofinansowanie realizacji inwestycji to prawie 2,4 mld zł. Budowa obwodnicy Kościana w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 przewiduje budowę około 4,3 km drogi. Przyznana kwota dofinansowania z RFRD to 30,3 mln zł. Całkowita wartość zadania to 60,7 mln zł. Planowany termin oddania obwodnicy do użytkowania to IV kwartał 2026 roku. Projektowana obwodnica usytuowana będzie w północno – wschodniej stronie
miasta, zaczynając od skrzyżowania łącznika do drogi ekspresowej S5 (droga wojewódzka nr 308) z drogą powiatową (dawna droga krajową DK5) Poznań-Piła, kończąc włączeniem do istniejącej drogi wojewódzkiej nr 308.

Najnowsze artykuły