WRĘCZENIE PROMES DLA MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH Z TERENU POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO

W poniedziałek, 07 listopada 2022 roku w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielewie (gm. Krzywiń), odbyła się uroczysta zbiórka z okazji wręczenia promes na dofinansowanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu kościańskiego.

Spotkanie zaszczycili swą obecnością przybyli Goście:
• Pan Jan Dziedziczak – Poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
• st. bryg. Jarosław Zamelczyk – Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzki PSP,
• Pan Piotr Trybek – szef Gabinetu Politycznego Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg
• Pan Henryk Bartoszewski – Starosta Kościański,
• Pani Dorota Słowińska – Wicestarosta Kościański,
• Pani Iwona Bereszyńska – Przewodnicząca Rady Powiatu Kościańskiego,
• Pani Małgorzata Adamczak – Burmistrz Śmigla,
• Pan Andrzej Przybyła – Wójt Gminy Kościan,
• Pan Jacek Nowak – Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń,
• dh Tomasz Grzelczyk – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOPS RP w Kościanie.

5 września br. Rada Ministrów podjęła Uchwałę Nr 179/2022 w sprawie przyznania Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych w wysokości 25 mln zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych na zakup sprzętu dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (MDP) to komórki organizacyjne jednostek OSP. Ich celem jest zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie jej do bezinteresownej służby w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych. Członkami Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat.

Do zadań MDP należy m.in. udział w zapobieganiu pożarom przez oddziaływanie na lokalne środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, a także podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Celem MDP jest również organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej, rozwijanie sprawności fizycznej członków przez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki. Dodatkowo wśród zadań MDP wymienić można także podejmowanie i realizację zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej oraz drużyny czy macierzystej OSP, a także działalność wolontarystyczną. MDP stanowią przyszłość Ochotniczych Straży Pożarnych. W Polsce funkcjonuje ponad 6200 Młodzieżowych i Dziecięcych Drużyn Strażackich, w których działa ponad 76 tys. dzieci i młodzieży.

Na terenie województwa wielkopolskiego dofinansowanie dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych otrzyma 848 jednostek OSP na łączną kwotę 197.910,00 zł. natomiast w powiecie kościańskim dofinansowanie trafi do 32 jednostek OSP na łączną kwotę 188.395,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone między innymi na: zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie do przeprowadzenia zawodów sportowo-pożarniczych dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, umundurowanie i wyposażenie osobiste dla członków MDP oraz sprzęt teleinformatyczny wykorzystywany w procesie szkolenia członków MDP.

Podczas uroczystości dokonano również wręczenia druhom OSP decyzji o przyznaniu świadczenia ratowniczego z tytułu wysługi lat w OSP.

 

Najnowsze artykuły