INFORMACJA O ZAKUPIE PREFERENCYJNEGO PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH W GMINIE CZEMPIŃ

Komunikat Burmistrza Gminy Czempiń dotyczący zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Czempiń.  Szanowni Mieszkańcy Gminy Czempiń Informuję, że Gmina Czempiń przystąpiła do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 roku. W tym celu w dniu 4 listopada na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czempiń została zamieszczona informacja o tym fakcie, na której podstawie będziemy mogli zakupić węgiel od jednej z sześciu spółek podanych w wykazie Ministra Aktywów Państwowych, a następnie dokonać jego dystrybucji dla Mieszkańców Gminy Czempiń. W najbliższych dniach zostanie opracowany i udostępniony druk wniosku o zakup, do którego złożenia będzie uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego. Zakupu preferencyjnego nie będzie mogła dokonać osoba fizyczna, ani żaden członek jej gospodarstwa domowego, którzy kupili paliwo stałe na sezon grzewczy 2022–2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę. Wnioski przyjmować będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu. Za dystrybucję bezpośrednią węgla do Mieszkańców odpowiedzialne będzie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., a jego odbiór możliwy będzie z wyznaczonych na terenie gminy punktów dystrybucji.    Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 roku ilość paliwa stałego dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi do dnia 31 grudnia 2022 roku 1500 kg. Kolejne 1500 kg będzie możliwe do zakupu od dnia 1 stycznia 2023 roku.   Gmina sprzedawać będzie węgiel gospodarstwom domowym po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto za tonę. Zastrzegamy, że Gmina Czempiń nie odpowiada za jakość sprzedawanego węgla. W chwili sprzedaży dysponować będziemy najbardziej aktualnym certyfikatem potwierdzającym parametry jakościowe paliwa stałego, który przedstawi spółka sprzedająca węgiel gminie. Wszelkie informacje dotyczące sprzedaży węgla znajdziecie Państwo w zakładce – „Preferencyjny zakup węgla” na stronie www.czempin.pl.

                                                                                                                                                                                                                                                             Konrad Malicki Burmistrz Gminy Czempiń

Najnowsze artykuły