KRZYWIŃ NA TARGACH WE FRANCJI

W dniach 29 – 30.10.2022 r. we Francji w miejscowości Etouvy odbyły się Międzynarodowe Targi Rolnicze. Przedstawiciele Gminy Krzywiń na zaproszenie partnerów z Le Beny Bocage wzięła udział w tym wydarzeniu. Podczas dwudniowych targów gmina zaprezentowała produkty lokalne pochodzące z naszych terenów: miód z Pasieki Chmielewskich, Piernik św. Mikołaja, Benedyktynkę z Opactwa w Lubiniu oraz wyroby mięsne z Agro-Handlu. Prezentacji produktów towarzyszyła prezentacja gminy oraz Partnerstwa Polsko-Francuskiego działającego od 25-lat. W targach w Etouvy wzięło udział ponad 160 wystawców lokalnych, ale także wystawców z Wielkiej Brytanii i Austrii. W poniedziałek, 31.10.2022 r. odbyło się spotkanie między 3 partnerskimi miastami: Krzywiniem, Le Beny Bocage z Francji oraz Sankt Ulrich bei Steyr z Austrii. Spotkanie dotyczyło przyszłych wspólnych projektów, które będą realizowane w 2023 i 2024 roku. Projekty te mają obejmować zakres: społeczny, edukacyjny, kulturalny oraz związany z organizacjami pozarządowymi. Wszystkie działania mają ukierunkować dotychczasową współpracę na nowe tory i rozszerzyć współpracę o nowe obszary. Planowane są różnego rodzaju działania edukacyjne prowadzone w szkołach miast partnerskich, wymiany Ochotniczych Straży Pożarnych, międzynarodowe zawody sportowe i konferencje edukacyjne.

Źródło: krzywin.pl

Najnowsze artykuły