BEZPŁATNA PROFILAKTYKA NOWOTWOROWA W KRZYWINIU!

W dniach 8 i 18 listopada br., w ,,Domu Strażaka’’ w Krzywiniu będzie można wziąć udział w programie pod nazwą „Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego’’. Projekt, który zostanie zrealizowany przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu każdy uczestnik zostaje objęty bezpłatnymi działaniami edukacyjnymi oraz badaniami profilaktycznymi, tj.: – badaniem na obecność krwi utajonej w kale, – powtórnym badaniem na obecność krwi utajonej w kale, w przypadku nieprawidłowego wyniku pierwszego badania, – bezpłatną, niewymagającą skierowania kolonoskopią w znieczuleniu, w przypadku podwójnego dodatniego wyniku na obecność krwi utajonej (łącznie z pokryciem kosztów dojazdu na badanie do Poznania). Warunki udziału w projekcie: – wiek 50-74 lat (liczony po nr PESEL, a nie rocznikiem), – zamieszkanie na terenie Wielkopolski, – udział w spotkaniu edukacyjnym poprzedzającym badanie, – podpisanie oświadczenia o braku diagnozy i/lub leczenia z powodu choroby nowotworowej jelita grubego i/lub odbytnicy, – wypełnienie i podpisanie ankiety monitorowania oraz oświadczenia uczestnika projektu, – dostarczenie w wyznaczonym terminie próbki do badania. Szczegółowe informacje na plakacie.

Najnowsze artykuły