WSPARCIE DLA OSÓB POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie zaprasza osoby powyżej 30 roku życia zainteresowane podjęciem własnej działalności gospodarczej do skorzystania ze wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy przy zakładaniu własnej firmy.

Oferowane wsparcie dotyczy osób bezrobotnych i polega na możliwości:

skorzystania ze szkolenia z podstawowych aspektów zakładania
i prowadzenia firmy oraz z konsultacji przy opracowywaniu biznesplanu,
otrzymania bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie do 20.000,00 zł na zakup wyposażenia potrzebnego do uruchomienia swojej firmy.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie Pani Sabina Cwojdzińska – tel. 65 512-10-55 wew. 207 i Pani Alicja Roźmiarek – tel. 65 512-10-55 wew.205.

Szczegóły dotyczące zasad ubiegania się o wsparcie finansowe dostępne są na stronie internetowej Urzędu.

Najnowsze artykuły