BEZPIECZNIEJSZY PRZEJAZD Z PIANOWA DO OBORZYSK

Zakończyła się inwestycja gminna polegająca na przebudowie drogi w Pianowie wraz z budową oświetlenia ulicznego. Wymieniono całkowicie konstrukcję podbudowy drogi i nałożono nowy „dywanik” asfaltowy o szer. 6 m i długości 716 m uzupełniony na poboczach kruszywem tłuczniowym. Przebudowano skrzyżowanie wraz z chodnikiem w Pianowie, oczyszczono i wyprofilowano rowy przydrożne, wymieniono dwa przepusty betonowe. W ramach zadania zlikwidowano kolizję i przebudowano sieć wodociągową o dł. 270 m. Powstało też nowe oświetlenie uliczne. Zamontowano 11 aluminiowych słupów 7-metrowych w Pianowie i na odcinku do torów kolejowych oraz 17 słupów 5-metrowych wzdłuż ścieżki rowerowej. W sumie zainstalowano 36 nowoczesnych opraw ledowych. Roboty wykonała Firma Usługowo-Remontowa JAR-BUD z Widziszewa za cenę brutto 3.096.771,01 zł. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.706.617,13 zł oraz ze środków samorządu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 54.000 zł.

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły