KONFERENCJA Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI WIELKOPOLSKIEGO SPORTU

została kwestia nowoczesnego finansowania klubów sportowych i wydarzeń sportowych oraz promocja młodych talentów sportowych. Dodatkowo w dyskusji zabrali głos: Krzysztof Piasek, przewodniczący Komisji Sportu
Wiejskiego przy Polskim Komitecie Olimpijskim oraz dr Jarosław Janowski z Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Na konferencję przyjechały osoby, które na co dzień pracują z najmłodszymi i wiedzą z jakimi
problemami organizacyjnymi muszą każdego dnia się zmagać. Nie zabrakło też pracowników samorządowych odpowiedzialnych za kulturę fizyczną w wielkopolskich gminach. Temat spotkania spotkał się ze sporym zainteresowaniem, o czym świadczyły liczne pytania do ekspertów oraz ciekawe głosy podczas dyskusji nad przyszłością sportu dzieci i młodzieży na terenie naszego województwa. Jak podkreśla inicjator wydarzenia – wojewoda wielkopolski Michał Zieliński, ważny jest rozwój sportu oraz wsparcie wymagającej drogi dojścia młodych talentów do mistrzostwa sportowego.
– Dlatego tak istotne jest wsparcie jakie państwo udziela w ramach tej właśnie dziedziny życia. Liczne programy rządowe, które w ostatnich latach zdynamizowały rozwój i powstanie infrastruktury sportowej. Szkolne sale gimnastyczne, bieżnie lekkoatletyczne czy boiska wielofunkcyjne zapełniają się każdego dnia. To efekt, z którego wszyscy możemy być dumni i zasługa tysięcy trenerów, instruktorów i społecznych działaczy, którzy swoją pasję do sportu przekazują zarówno w tych dużych, ale przede wszystkim mniejszych lokalnych społecznościach – mówi wojewoda.
Wojewoda zapowiada również plany dotyczące powstania w Wielkopolsce hali widowiskowo-sportowej. Jak sam podkreśla, do tej pory nasz region omijały znaczące widowiska sportowe, ale również kulturalne i muzyczne, dla których ograniczeniem było posiadanie odpowiedniej infrastruktury przez nasze województwo.
– Między innymi w tym celu powołałem pierwszą w Polsce Radę ds. Sportu przy Wojewodzie Wielkopolskim, w której szeregi zaprosiłem wybitne grono działaczy sportowych, zawodników i prezesów związków sportowych, których doświadczenie i cenne wskazówki wspierają mnie w procesie realizacji tego wymagającego przedsięwzięcia, które posłużyć ma nie tylko promocji i wesprzeć rozwój gospodarczy regionu, ale przede wszystkim pozwolić
Wielkopolanom na przeżycie niezwykłych emocji, jakie niosą ze sobą masowe widowiska sportowe na najwyższym światowym poziomie – dodaje wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

Najnowsze artykuły