REMONT ŚWIETLICY W LUBINIU

W Lubiniu zrealizowano projekt złożony w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. Celem projektu był kompleksowy remont łazienek w świetlicy wiejskiej w Lubiniu i przystosowanie pomieszczeń do osób niepełnosprawnych. W projekcie zaplanowano jedną łazienkę dla osób niepełnosprawnych i 3 toalety w standardowych wymiarach. W ramach prac zaplanowano wymianę instalacji, montaż nowych drzwi, założenie nowych płytek i wymianę armatury łazienkowej. Projekt miał przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców Lubinia. Nowe toalety poprawią estetykę świetlicy i wykorzystanie jej potencjału. W ramach projektu mieszkańcy Lubinia zadeklarowali czynny udział przy realizacji projektu. Zadeklarowali, że sami wykonają demontaż armatury łazienkowej, a także skują stare płytki ze wszystkich remontowanych pomieszczeń, po czym wywiozą zużyty materiał.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” w kwocie 50.000 zł,  wkład gminy wyniósł 30 000 zł, finansowanie z funduszu sołeckiego wyniosło 18 125,80 zł , a prace własną mieszkańców oszacowano na 2 000,00. Koszty całkowite projektu opiewały na 98 125,80 zł.

Źródło: krzywin.pl

Najnowsze artykuły