EUROPEJSKIE DNI PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie informuje, że w ramach planów Krajowego Planu Działań sieci EURES w Polsce na 2022r., 20 października 2022 roku odbędą się Europejskie Dni Pracy (EDP) on-line pod nazwą Work@PL2022 organizowane na platformie Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) https://europeanjobdays.eu/en/event/workpl2022. Wydarzenie koordynowane jest przez WUP w Warszawie, we współpracy z WUP
w Katowicach, Krakowie oraz Poznaniu i skierowane jest do polskich pracodawców poszukujących pracowników z państw członkowskich UE/EFTA, w tym Polaków przebywających w tych państwach.

Zaproszenia do wzięcia udziału w wydarzeniu skierowane jest do:

– pracodawców ze zidentyfikowanych sektorów rynku pracy, branż, zawodów lub kompetencji, w których występuje deficyt lub równowaga potencjalnych pracowników (występują trudności w rekrutacji pracowników),

– pracodawców, którzy mogą być potencjalnie zainteresowani rekrutacją pracowników
z innego kraju UE/EFTA, w tym do pracy zdalnej,

– przedsiębiorstw typu born global czyli start up’y młodych polskich globalnych przedsiębiorców.

Szczegóły dotyczące Europejskich Dni Pracy (EDP) on-line WORK@PL2022 dostępne są na plakacie i w ulotce załączonej poniżej.

 

Najnowsze artykuły