W ZBĘCHACH UKŁADANE SĄ NOWE CHODNIKI

W Zbęchach w ramach przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej układane są chodniki. Droga jest remontowana na odcinku 6 km od drogi wojewódzkiej nr 432 przez Zbęchy, Zbęchy Pole, Nowy Dwór do drogi wojewódzkiej nr 308. Prace rozpoczęły się w maju. Do tej pory m.in. wybudowana została kanalizacja deszczowa i chodnik w Zbęchach Pole ułożono już nową masę bitumiczną na odcinku Zbęchy – Zbęchy Pole do drogi wojewódzkiej. Wybudowano ścieżkę rowerową. Dla bezpieczeństwa w ruchu zostaną wybudowane dwa wyniesione przejścia dla pieszych, próg zwalniający, wyspa dzieląca i radar informujący o prędkości. Całość uzupełni oznakowanie pionowe i poziome. Koszt inwestycji to ponad 10 milionów złotych. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie ponad 8,5 mln złotych. Pozostała kwota zostanie sfinansowana z budżetu Powiatu Kościańskiego.

 

 

źródło: Powiat Kościański

Najnowsze artykuły