WYPŁATA DODATKU WĘGLOWEGO

Informujemy, że 398 gospodarstw domowych otrzyma dzisiaj tj. 30.09.2022 r., na wskazane konta bankowe, dodatek węglowy na łączną kwotę 1.194.000,00 zł.

Wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu. Po rozpatrzeniu wniosku przekazywana jest, na wskazany adres email, informacja o przyznaniu środków.

Wypłaty realizowane będą na bieżąco, po otrzymaniu środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Do dnia 30.09.2022 r. rozpatrzonych pozytywnie zostało 569 wniosków.

Najnowsze artykuły