WYPŁATA DODATKU WĘGLOWEGO

Informujemy, że 398 gospodarstw domowych otrzyma dzisiaj tj. 30.09.2022 r., na wskazane konta bankowe, dodatek węglowy na łączną kwotę 1.194.000,00 zł. Wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu. Po rozpatrzeniu wniosku przekazywana jest, na wskazany adres email, informacja o przyznaniu środków. Wypłaty realizowane będą na bieżąco, po otrzymaniu środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Do dnia 30.09.2022 r. rozpatrzonych pozytywnie…

Czytaj więcej

AKCJA „DRZEWKO ŻYCIA”

Edycja 2022 – II etap   1 Zasady Ogólne  Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się akcja „Drzewko Życia”, zwana dalej „akcją”. Organizatorem akcji jest Urząd Miejski Śmigla, zwany dalej „Organizatorem”. Głównym celem akcji jest stworzenie możliwości upamiętnienia narodzin najmłodszych mieszkańców gminy Śmigiel, poprzez udział uczestnika akcji w sadzeniu drzewa. Dodatkową formą upamiętnienia narodzin dziecka jest możliwość umieszczenia przed…

Czytaj więcej