NOWE REGULACJE W SPRAWIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z siedzibą w Czempiniu informuje, iż w dniu 21 września 2022 r. weszły w życie:

  1. Uchwała w sprawie nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku w części dotyczącej postępowania z odpadami komunalnymi, obowiązujący na terenie Związku Międzygminnego “Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”  w Czempiniu,
  2. Uchwała w sprawie nowego Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły