NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI DLA SPÓŁEK WODNYCH NA ROK 2023

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI
DLA SPÓŁEK WODNYCH NA ROK 2023

Wójt Gminy Kościan  ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na rzecz spółek wodnych ze środków budżetu Gminy Kościan, na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji w tym zakresie na terenie Gminy Kościan.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski należy składać w terminie do 15 października  2022 r. w  Urzędzie Gminy Kościan, ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan  lub przesłać pocztą.

Wnioski należy składać w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres spółki wodnej),
z dopiskiem „Nabór wniosków o udzielenie dotacji na rzecz spółek wodnych ze środków budżetu Gminy Kościan, na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji w tym zakresie na terenie Gminy Kościan” na odpowiednim formularzu.

ZASADY PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA:

Zasady udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych ze środków budżetu Gminy Kościan, na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji w tym zakresie na terenie Gminy Kościan wykonywanych przez spółki wodne udzielanych w formie dotacji celowej przez Gminę Kościan  określa Uchwała Nr XXXV/444/2022  Rady Gminy Kościan z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji  celowej dla spółek wodnych.

 

                                                                                                                                                                                                                                    Wójt Gminy Kościan

                                                                                                                                                                                                                                   Andrzej Przybyła

 

Najnowsze artykuły