MIESZKANIE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Powiat Kościański przystąpił do realizacji dwóch programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, których celem jest wzrost niezależności osób z niepełnosprawnością oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej.

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta to program mający na celu rozwój niezależności osób z niepełnosprawnością oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania wolnego od barier architektonicznych i spełniającego indywidualne kryteria dostępności.

Dofinansowanie wynajmu mieszkania udzielane będzie maksymalnie na okres 36 miesięcy. Program realizowany będzie w latach 2022 – 2026.

Powiat Kościański poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystąpił także do realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie. Celem tego programu jest wzrost niezależności osób z niepełnosprawnością oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

Dofinansowanie będzie dotyczyło dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem. Program realizowany będzie w latach 2022 – 2025.

Wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane i obsługiwane wyłącznie w formie elektronicznej w ramach systemu obsługi wsparcia finansowanego ze środków PFRON.

Wszystkie osoby zainteresowane programem prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie, ul. Gostyńska 38, tel. 65 511 01 66,  e-mail: pcprkoscian@wp.pl

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-programowe/

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/dokumenty-programowe/

Najnowsze artykuły