ZAKTUALIZOWANE INFORMACJE W SPRAWIE “DODATKU WĘGLOWEGO”

Informujemy, że wnioski o “dodatek węglowy” będzie można składać niezwłocznie po opublikowaniu Rozporządzenia określającego wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Realizacją wniosków zajmować się będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15 tel. (65) 512-07-26 wew. 20 lub 26

Wnioski będzie można składać do 30 listopada 2022r.

Po opublikowaniu Rozporządzenia komunikat o możliwości i terminie rozpoczęcia przyjmowania wniosków zostanie ponownie opublikowany na stronach: Gminy Kościan www.gminakoscian.pl oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie www.koscian.gopsinfo.pl.

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły