MIESZKAŃCY DECYDUJĄ, SAMORZĄD REALIZUJE

W gminie Śmigiel rozpoczęły się zebrania na których mieszkańcy decydują o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego na kolejny rok, a już wkrótce ruszy budżet obywatelski. W trakcie realizacji są projekty wybrane w minionym roku. Śmigielski samorząd konsekwentnie realizuje zadania wybrane przez mieszkańców. Kilka dni temu w ramach funduszu sołeckiego zakupiono i zainstalowano urządzenia w miejscowościach: Nowe Szczepankowo, Przysieka Polska, Wonieść, Czaczyk, Chełkowo. W ramach budżetu obywatelskiego doposażono place zabaw na ul. Młyńskiej, ul. Kozielskiego oraz ul. Prusa w Śmiglu, zamontowano elementy muzyczne na skwerze przy ul. Fechnera w Śmiglu. Te zadania wyniosły łącznie 163 235,80 zł. Fundusz sołecki i budżet obywatelski zostały wdrożone w 2016 roku. Ideą ich stworzenia było umożliwienie mieszkańcom w sposób bezpośredni podjęcia decyzji o wyborze przedsięwzięć do realizacji w danej miejscowości, które ich zdaniem są potrzebne w gminie i oczekiwane. – “Wielu z nich ma interesujące pomysły, które przy poparciu innych mieszkańców, za pośrednictwem tych właśnie środków mogą zostać zrealizowane z korzyścią dla całej gminy.” – komentuje burmistrz Śmigla Małgorzata Adamczak. Na rok 2023 łączna pula środków na pierwszy z funduszy opiewa na kwotę: 979 451,62 zł, zaś na budżet obywatelski 160 000 zł. W mijającym tygodniu rozpoczęły się zebrania sołeckie, podczas których mieszkańcy poszczególnych sołectw rozdzielają środki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023. Zebrania potrwają do końca września, a o terminie każdego z nich informują mieszkańców sołtysi w sposób zwyczajowo przyjęty. Nieco inną formę ma Śmigielski Budżet Obywatelski. To narzędzie daje mieszkańcom możliwość wyboru 4 inwestycji, które zostaną zrealizowane w następnym roku. Swój pomysł może zgłosić każdy mieszkaniec gminy Śmigiel powyżej 16 roku życia. Warunkiem zgłoszenia projektu jest udzielenie mu poparcia przez co najmniej 15 mieszkańców gminy Śmigiel. Po pozytywnej weryfikacji wszystkie projekty zostaną poddane głosowaniu, do którego uprawniony jest każdy mieszkaniec gminy Śmigiel oraz osoby wpisane do rejestru wyborców w gminie Śmigiel. Tegoroczna edycja Śmigielskiego Budżetu Obywatelskiego rozpocznie się 26 września i potrwa do końca października. Szczegóły dostępne są na stronie www.smigiel.konsultacjejst.pl.

Najnowsze artykuły