POWIATOWE INWESTYCJE NA BLISKO 34 MLN ZŁOTYCH

Powiat Kościański jest w trakcie realizacji dużych zadań inwestycyjnych w ramach realizacji  Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Dzięki dobrze przygotowanej dokumentacji oraz doskonale napisanym wnioskom samorząd powiatowy zdobył wsparcie w wysokości ponad 29,7 mln złotych.

Powiat Kościański przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na budowę Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. F. Ratajczaka w Kościanie wraz z zakupem wyposażenia. Dokumentacja projektowa jest już gotowa, trwają prace nad opracowaniem dokumentacji na wyposażenie pracowni. Po zebraniu kompletu dokumentów samorząd powiatowy ogłosi przetarg. Realizacja zadania zaplanowana jest na trzy lata. Przetarg ogłoszony zostanie w tym roku, natomiast budowa rozpocznie się w roku 2023 i będzie musiała się zakończyć w czerwcu 2024 roku.

– Dzięki pozyskanym środkom stworzymy w naszym powiecie wyjątkowe miejsce do kształcenia zawodowego. Jestem pewien, że ta inwestycja będzie służyć młodzieży naszego powiatu. Nadzór nad wdrożeniem projektów i ich realizacją będzie miała Dorota Słowińska, Wicestarosta Kościański, która od objęcia stanowiska wicestarosty aktywnie zaangażowała się w te projekty – mówił jakiś czas temu Henryk Bartoszewski, Starosta Kościański.

Obecnie warsztaty szkolne, w których odbywa się praktyczna nauka zawodu mieszczą się przy ul. Młyńskiej. Ich stan – poza jednym budynkiem – nie spełnia oczekiwanych warunków kształcenia. Budowa nowych warsztatów przy szkole nie tylko poprawi komfort, umożliwi lepszą i sprawniejszą komunikację między budynkami szkolnymi, ale przede wszystkim na czas budowy warsztatów nie będzie trzeba zawieszać praktycznej nauki zawodu. Uczniowie nadal będą mogli korzystać z infrastruktury znajdującej się przy ul. Młyńskiej.

Koncepcja przygotowana przez Zarząd Powiatu zakłada powstanie dwukondygnacyjnego budynku, którego powierzchnia użytkowa wyniesie 1100 m2. Obiekt zostanie połączony ze szkołą na poziomie pierwszego piętra. Budynek wyposażony zostanie w windę.

Na parterze budynku, poza zapleczem szatniowo-sanitarnym, pomieszczeniami technicznymi, kotłownią oraz korytarzami z holem, znajdą się przede wszystkim nowoczesne pracownie nauki zawodu. Będą to: pracownia cnc wraz z pracownią komputerową, pracownia budowlana, spawalnia oraz dwie pracownie obróbki ręcznej. Na piętrze budynku znajdą się pracownie: fryzjerska, mechatroniczna (hydrauliczna i pneumatyczna), elektryczna, rysunku technicznego oraz gazownicza. Poza pracowniami znajdą się tam również: sekretariat i gabinet kierownika, pokój nauczycielski, stołówka, pomieszczenia techniczne i socjalne oraz zaplecze szatniowo-sanitarne.

Kosztorysowa wartość całego zadania to 11 mln złotych, przy czym rządowe wsparcie wyniesie 85%.

– Z racji mojego doświadczenia zawodowego, edukacja jest mi niezwykle bliska. Jej rozwój na terenie powiatu kościańskiego jest czymś, nad czym, pełniąc funkcję wicestarosty,  pochylam się ze szczególna uwagą – mówi Wicestarosta Kościański Dorota Słowińska. –  Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego z nowoczesnym wyposażeniem pracowni podniesie poziom kształcenia zawodowego i poszerzy ofertę edukacyjną w naszym powiecie. A to, w co bardzo wierzę, pozwoli na znalezienie przez absolwentów szkoły atrakcyjnego zatrudnienia – zauważa wicestarosta.

Kolejnym dużym zadaniem inwestycyjnym w zakresie oświaty będzie zwiększenie efektywności energetycznej oraz modernizacja elewacji w placówkach oświatowych powiatu kościańskiego. To zadanie – podobnie jak budowa CKP – otrzymało dofinansowanie w ramach drugiej edycji Polskiego Ładu. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na ponad 5,5 mln złotych, wartość dofinansowania wyniesie blisko 5 mln złotych, co będzie stanowić 10% wartości zadania.

Zadanie będzie składać się z dwóch elementów. Pierwszy z nich polegać będzie na poprawieniu efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie. Cel ten zostanie zrealizowany dzięki dociepleniu ścian budynku szkoły, wymianie parapetów, rynien i rur spustowych oraz instalacji odgromowej. Efektywność energetyczną poprawi także położenie papy termozgrzewalnej na dachu, wymiana drzwi wejściowych oraz modernizacja kotłowni, gdzie zostaną wymienione dwa kotły grzewcze oraz ich osprzęt. Drugi element realizacji zadania to modernizacja elewacji budynku sali sportowej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie. Z uwagi na upływający czas, wybudowany dwadzieścia lat temu budynek wymaga niezbędnych prac remontowych polegających m.in. na oczyszczeniu, zmyciu i zagruntowaniu ścian, położeniu warstwy siatki oraz wykonaniu cienkowarstwowej wyprawy z barwionego tynku silikatowego.

W tej chwili trwają parce nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej. Zadanie zostanie zrealizowane do końca listopada 2023 roku.

Zarząd Powiatu Kościańskiego, aplikując o środki zewnętrzne, nie zapomina o modernizacji dróg, mimo że – co wielokrotnie podkreślał Starosta Kościański Henryk Bartoszewski – w tej kadencji priorytet mają zadania związane z oświatą, zdrowiem, pomocą społeczną i opieką paliatywną.

Obecnie trwają prace przy rozbudowie i przebudowie dróg powiatowych nr 3919P i 3902P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 432 przez Zbęchy, Zbęchy Pole, Nowy Dwór do drogi wojewódzkiej nr 308.

Remontowany odcinek ma blisko 6 km długości. Koszt inwestycji to ponad 10 milionów złotych. Inwestycja ta otrzymała dofinansowanie w ramach pierwszej edycji rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” w kwocie ponad 8,5 mln złotych. Pozostała kwota zostanie sfinansowana z budżetu Powiatu Kościańskiego.

Całość zadania obejmuje wymianę nawierzchni bitumicznej na remontowanym odcinku drogi wraz z wzmocnieniem jej geosiatką. Wybudowana zostanie także ścieżka rowerowa, a w miejscowościach chodnik o długości prawie 5 kilometrów. Dla bezpieczeństwa w ruchu zostaną wybudowane dwa wyniesione przejścia dla pieszych, próg zwalniający, wyspa dzieląca i radar informujący o prędkości. Całość uzupełni oznakowanie pionowe i poziome.

Prace muszą się zakończyć do 31 października 2022 roku.

W lipcu starosta i wicestarosta odebrali z rąk minister Marleny Maląg promesę na ponad 6,8 mln złotych z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych nr 3899P i 3928P na odcinku Turew – droga wojewódzka nr 308 – Kopaszewo.

– Ta droga będzie łączyć wspomniana drogę 308 ze zmodernizowana już drogą wcześniej do Racotu i drogą zmodernizowaną, która biegnie do Czempinia – mówił podczas uroczystości przekazania promes Starosta Kościański Henryk Bartoszewski. – Cieszymy się, że ta inwestycja będzie mogła być zakończeniem pewnego układu komunikacyjnego w tym rejonie powiatu – zauważył starosta.

Przewidziany do remontu odcinek ma prawie 7 km długości. Nawierzchnia jezdni ma ubytki, nierówności i jest wyszczerbiona. W ramach remontu jezdnia zostanie przebudowana, sfrezowana i wyrównana nową nawierzchnią z masy bitumicznej. Położona zostanie warstwa ścieralna. Pobocza zostaną wzmocnione, utwardzone i skarpowane. Zostanie wymieniona także nawierzchnia chodników. Ponadto wymienione zostaną kratki ściekowe na kratki przykrawężnikowe. Zamontowane zostaną bariery energochłonne. Rowy będą odmulone i odtworzone. Droga będzie miała nowe poziome i pionowe oznakowanie.

Kosztorysowa wartość zadania to 7 mln złotych. Inwestycja musi zostać zrealizowana do końca października 2023 roku.

Najnowsze artykuły