WIELKOPOLSKI SYSTEM OPIEKI SENIORA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie w imieniu Gminy Miejskiej Kościan przystąpił do realizacji II edycji pilotażowego projektu pod nazwą „Wielkopolski System Opieki Seniora”, finansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w latach 2021 – 2022, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w partnerstwie z gminami województwa wielkopolskiego Głównym celem projektu jest wsparcie gmin województwa wielkopolskiego w rozwijaniu nowych form pomocy w oparciu o nowoczesne technologie. Realizacja projektu polega na świadczeniu na rzecz osób zamieszkujących w wybranych gminach województwa wielkopolskiego usługi teleopieki polegającej na prowadzeniu całodobowego telecentrum obsługiwanego przez ratowników medycznych i monitorowaniu tych osób za pomocą opasek do teleopieki.  Na terenie Gminy Miejskiej Kościan z tej formy pomocy skorzysta 20 seniorów.

Najnowsze artykuły