NOWE DROGI W PELIKANIE

Zakończono budowę ulic w Pelikanie. W ramach zadania wykonano nowe drogi gminne o szerokości jezdni 5,5 m i długości 1030 m o nawierzchni bitumicznej na ul. Wielichowskiej oraz o szerokości 5 m i długości 285 m z nawierzchnią z kostki brukowej betonowej na ul. Krótkiej. Wzdłuż ul. Wielichowskiej powstał chodnik o szerokości 2 m i dł. 850 m, a na obu ulicach zjazdy indywidualne i publiczne oraz miejsca postojowe. Inwestycja doprowadziła również do wybudowania kanalizacji deszczowej. Bezpieczeństwo poprawi także nowe oświetlenie uliczne o łącznej długości 1455 m z 39 słupami aluminiowymi i oprawami LED. W dogodnym najbliższym terminie uzupełnione zostanie jeszcze malowanie linii i znaków poziomych na jezdni. Wykonawcą zadania była Firma Usługowo-Remontowa JAR-BUD z Widziszewa, a koszt wszystkich prac wyniósł 4,8 mln zł i został w całości pokryty ze środków Gminy Kościan.

 

 

zdjęcia: Piotr Nędzewicz

źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły