TRWA PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 432 PRZEZ ZBĘCHY, ZBĘCHY POLE,  NOWY DWÓR

Trwają prace przy przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 432 przez Zbęchy, Zbęchy Pole,  Nowy Dwór do drogi wojewódzkiej nr 308.
Remontowany odcinek ma blisko 6 km długości. Koszt inwestycji to ponad 10 milionów złotych. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych “Polski Ład” w kwocie ponad 8,5 mln złotych. Pozostała kwota zostanie sfinansowana z budżetu Powiatu Kościańskiego. Wybudowana została już kanalizacja deszczowa w Zbęchach Pole, w Zbęchach Pole ułożono już także nową masę bitumiczną oraz wykonano chodnik. Całość zadania obejmuje natomiast wymianę nawierzchni bitumicznej na remontowanym odcinku drogi wraz z wzmocnieniem jej geosiatką. Wybudowana zostanie także ścieżka rowerowa, a w miejscowościach chodnik o długości prawie 5 kilometrów. Dla bezpieczeństwa w ruchu zostaną wybudowane dwa wyniesione przejścia dla pieszych, próg zwalniający, wyspa dzieląca i radar informujący o prędkości. Całość uzupełni oznakowanie pionowe i poziome. Prace muszą się zakończyć do 31 października 2022 roku.

Najnowsze artykuły