STAROSTA ODEBRAŁ PROMESĘ NA BLISKO 7 MILIONÓW ZŁOTYCH

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg wręczyła wczoraj – 25 lipca 2022 roku – włodarzom samorządów powiatu kościańskiego promesy trzeciej edycji rządowego Programu Inwestycji Strategicznych “Polski Ład”. Łącznie do samorządów Ziemi Kościańskiej trafi blisko 11,8 mln złotych.
– Ponad 4 mld złotych z tej edycji. Do Wielkopolski trafia ponad 440 mln złotych na 210 projektów, które zostały wybrane przez samorządy – zauważyła, zwracając się do samorządowców, minister Marlena Maląg. –  To samorządowcy wskazali, jakie inwestycje powinny być realizowane i dlatego też ta dobra współpraca rządu z samorządem jest konieczna, aby Polska mogła się dobrze rozwijać – podkreśliła.
Starosta Kościański Henryk Bartoszewski z rąk minister Marleny Maląg odebrał promesę na blisko 7 mln złotych z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Turew – Kopaszewo.
Przewidziany do remontu odcinek ma prawie 7 km długości. Nawierzchnia jezdni ma ubytki, nierówności i jest wyszczerbiona. W ramach remontu jezdnia zostanie przebudowana, sfrezowana i wyrównana nową nawierzchnią z masy bitumicznej. Położona zostanie warstwa ścieralna. Pobocza zostaną wzmocnione, utwardzone i skarpowane. Zostanie wymieniona także nawierzchnia chodników. Ponadto wymienione zostaną kratki ściekowe na kratki
przy krawężnikowe. Zostaną zamontowane bariery energochłonne. Rowy będą odmulone i odtworzone. Droga będzie miała nowe poziome i pionowe oznakowanie. Promesy odebrali także włodarze gmin. Wójt Gminy Kościan Andrzej Przybyła odebrał promesę na ponad 1 mln złotych. Środki te zostaną przeznaczone na budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami w Turwi. Zastępca Burmistrza Gminy Czempiń
Andrzej Socha odebrał z rąk Minister Maląg promesę na blisko 1,8 mln złotych z przeznaczeniem na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Gorzyczkach. Natomiast w imieniu burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń promesę na 2 mln złotych odebrał sekretarz Bartosz Kobus. Dzięki tym środkom Gminie Krzywiń uda się przebudować i wyremontować drogi gminne i ciągi pieszo-rowerową ulicach Kilińskiego i Chłapowskiego w Krzywiniu.
W spotkaniu, które odbyło się w sali sesyjnej Powiatu Kościańskiego, poza Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleną Maląg, Starostą Kościańskim Henrykiem Bartoszewskim oraz włodarzami gmin, udział wzięli także:
Wicestarosta Kościański Dorota Słowińska, Poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak i dyrektor biura poselskiego Jana Dziedziczaka Ewa Rosik.

Najnowsze artykuły