NURKOWANIE W PORZE NOCNEJ

13 lipca 2022 roku na podstawie dokumentacji ćwiczeń Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie nurkowie specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego, przeprowadzili nurkowania doskonalące w porze nocnej.

Miejscem ćwiczeń było jezioro Dominickie, celem natomiast:

– sprawdzenie przygotowania strażaków do realizacji nurkowania w porze nocnej,

– omówienie zasad BHP podczas nurkowania nocnego,

– doskonalenie umiejętności wykonywania prac podwodnych w porze nocnej,

– budowa bazy prac podwodnych w porze nocnej,

– oświetlenie terenu prowadzenia działań na powierzchni oraz pola pracy dla nurków podczas wykonywania prac podwodnych przy użyciu sprzętu będącego na wyposażeniu JRG

– doskonalenie techniki operowania światłem pod wodą przez nurków,

– symulacja awarii światła podstawowego pod wodą,

– manewrowanie jednostkami pływającymi w warunkach nocnych,

– organizacja łączności zarówno na powierzchni jak i pod wodą oraz ich wzajemna korelacja,

– sprawdzenie możliwości użycia kamery inspekcyjnej,

– przygotowanie punktu medycznego w zakresie zabezpieczenia wykonywanych prac podwodnych.

 

Najnowsze artykuły