POWIAT KOŚCIAŃSKI OTRZYMAŁ PRAWIE 7 MILIONÓW ZŁOTYCH WSPARCIA

Wiosną Starostwo Powiatowe oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie opracowały i złożyły wnioski o środki na remont dróg powiatowych. Wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 6 860 000 złotych otrzymał wniosek na modernizację dróg na odcinku Turew – Kopaszewo. Przewidziany do remontu odcinek ma prawie 7 km długości. Nawierzchnia jezdni ma ubytki, nierówności i jest wyszczerbiona. W ramach remontu jezdnia zostanie przebudowana. Jezdnia zostanie sfrezowana i wyrównana nową nawierzchnią z masy bitumicznej. Położona zostanie warstwa ścieralna. Pobocza zostaną wzmocnione, utwardzone i skarpowane. Zostanie wymieniona także nawierzchnia chodników. Ponadto wymienione zostaną kratki ściekowe na kratki przy krawężnikowe. Zostaną zamontowane bariery energochłonne. Rowy będą odmulone i odtworzone. Droga będzie miała nowe poziome i pionowe oznakowanie. Nowa nawierzchnia drogi poprawi bezpieczeństwo podróżnych.

Przewidywana wartość inwestycji to 7 milionów złotych. Brakujące środki będą pochodziły z budżetu powiatu.

 

Najnowsze artykuły