JUBILEUSZ 90 – LECIA OSP TUREW

Rocznicę 90 – lecia istnienia świętowała 9 lipca 2022r. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Turwi. Jak pisał kreator polskiego ochotniczego ruchu strażackiego Bolesław Chomicz „Mundur strażacki, przywdziany nie z nakazu, lecz z wyższych pobudek wewnętrznych każdego uczestnika straży, jest nie tylko ozdobą obywatela, lecz jego chlubą prawdziwą.”

Założona w 1932 roku turewska straż tworzona była przez pokolenia ochotników, którzy swoim działaniem udowadniali i nadal udowadniają, że  nawet w dzisiejszym społeczeństwie są osoby gotowe do niesienia bezinteresownej pomocy innym. Aby zachować w pamięci dokonania poprzedników i nadać właściwą oprawę obchodom jubileuszu turewscy strażacy  ubrani w galowe mundury zgromadzili się przed budynkiem remizy strażackiej, aby stamtąd w asyście orkiestry OSP Kościan udać się na plac przy miejscowej Szkole Podstawowej. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się bowiem polową Mszą Świętą w intencji strażaków, którą odprawili franciszkanin Ojciec Daniel oraz Krzysztof Pustkowiak – proboszcz parafii p.w. św. Andrzeja Apostoła w Wyskoci.

W uroczystościach jubileuszowych uczestniczyli zaproszeni goście: Wojciech Ziemniak – Senator RP, Jarosław Szymański – przedstawiciel sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pana Jana Dziedziczaka, Grzegorz Marszałek – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. wielkopolskiego, Iwona Bereszyńska – Przewodnicząca rady Powiatu Kościańskiego, Andrzej Przybyła – Wójt Gminy Kościan, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kościanie, Grzegorz Stanisławiak – Komendant Gminny ZOSP RP w Kościanie, st. kpt. Szymon Klemenski – Komendant Powiatowy PSP w Kościanie, asp. sztab. Łukasz Ogrodowczyk – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w kościanie, Krystyna Nowak – Kierownik Szkoły Filialnej w Turwi, Tomasz Klem – Radny Rady Gminy Kościan, Jarosław Biegański – Leśniczy leśnictwa Turew, Grzegorz Konieczny – Kierownik Gorzelni w Turwi, dr Emilian Prałat – prezes Fundacji Bonum Adipisci – Dążyć do dobra, Prezesi i Naczelnicy z jednostek OSP Gminy Kościan wraz z Pocztami Sztandarowymi, druhny i druhowie OSP Turew oraz mieszkańcy wsi Turew. Z zaproszenia skorzystali również druhowie z zaprzyjaźnionej jednostki OSP Kopaszewo (gm. Krzywiń)

Po odprawionej Mszy Świętej odbyła się dalsza część obchodów jubileuszu 90-lecia OSP. Uroczystości rozpoczęły się złożeniem meldunku Dh Grzegorzowi Marszałkowski – Prezesowi ZOW ZOSP RP woj. wielkopolskiego przez dowódcę uroczystości dh Grzegorza Stanisławiaka – Komendanta Gminnego ZOSP RP w Kościanie. Po złożeniu meldunku nastąpiło wspólne odśpiewanie hymnu państwowego. Następnie głos zabrała Sekretarz OSP dh Olga Mieloch, która powitała przybyłych na uroczystości jubileuszowej. W dalszej części Prezes OSP dh Eugeniusz Bryszak przedstawił rys historyczny jednostki. W czasie trwania uroczystości jubileuszowych wręczono medale i odznaczenia druhom z turewskiej jednostki.

Odznaczenia i medale otrzymali:

Medalem honorowym im. Bolesława Chomicza uhonorowano dh Walentego Kasprzaka.

Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał dh Krzysztof Idkowiak

Odznakę „Wzorowy Strażak” otrzymali dh Mikołaj Ptaszyński oraz dh Marcin Jurga.

Odznaki za wysługę lat przyznano:

1. Dh Walentemu Kasprzak – 65 lat

2. Dh Andrzejowi Majchrzyckiemu – 45 lat

3. Dh Eugeniuszowi Bryszak – 45 lat

4. Dh Jackowi Szlecht – 40 lat

5. Dh Jarosławowi Gadomskiemu – 40 lat

6. Dh Bogdanowi Smolarek – 40 lat

7. Dh Zbigniewowi Sikora – 40 lat

8. Dh Grzegorzowi Gumpert – 40 lat

9. Dh Robertowi Matyja – 35 lat.

Specjalne podziękowania i upominki z rąk Prezesa Dh Eugeniusza Bryszaka oraz Andrzeja Przybyły – Wójta Gminy Kościan otrzymały osoby wspierające działania jednostki – Panie: Grażyna Gołembka, Irena Bryszak, Violetta Idkowiak oraz Pan Andrzej Jurga.

Po uhonorowaniu druhów medalami i odznaczeniami przyszedł czas na okolicznościowe przemówienia i życzenia zaproszonych gości. Oficjalną część obchodów jubileuszu 90-lecia OSP zakończyło wyprowadzenie sztandarów przez dowódcę uroczystości. Następnie jubilaci i zaproszeni goście spotkali się na poczęstunku, podczas którego był czas na rozmowy i wspomnienia. Każdy z gości otrzymał pamiątkową płócienną torbę z okolicznościowym nadrukiem przypominającym o uroczystości 85-lecia jednostki OSP Turew. Podczas uroczystości zaproszeni goście mieli możliwość dokonania pamiątkowego wpisu do Kroniki.


Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły