OTWARTO OFERTY NA PRZEBUDOWĘ MOSTU

W ramach procedury zamówień publicznych Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie dokonał otwarcia ofert w ramach prowadzonego  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. ” Przebudowa mostu w ciągu ulicy Strzeleckiej ( drogi powiatowej nr 3977P) w Kościanie”.

W postępowaniu została złożona jedna oferta przez firmę Strabag Sp. z o. o. Złożona oferta opiewa na 1.609.573,62 złotych. Oferent został wezwany do uzupełnienia dokumentacji. Procedura przetargowa trwa.

Obiekt wymaga remontu. Inwestycja zakłada m.in. demontaż balustrad i montaż nowych, ozdobnych balustrad stalowych, na samym moście oraz na dojazdach rozbiórkę nawierzchni z kostki betonowej i położenie nowej nawierzchni bitumicznej, naprawę elementów nośnych mostu, naprawę podpór i wymianę jego izolacji.

 

 

Najnowsze artykuły