FERIE LETNIE W TRÓJCE

Na progu wakacji, od 27 czerwca do 1 lipca, Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kościanie zorganizowała letnie półkolonie „Ferie letnie w Trójce 2022”. Półkolonie otrzymały wsparcie finansowe w wysokości 2000 złotych od Powiatu Kościańskiego w ramach programu „Wakacje na sportowo dla dzieci i młodzieży”. Sportowe, artystyczne zajęcia oraz przygotowane dla 97 osób zajęcia profilaktyczne zachęcały dzieci do aktywności, rekreacji, aktywnego wypoczynku oraz twórczego myślenia. Dzieci skorzystały, dzięki pomocy samorządu Miasta Kościana z zajęć na basenie miejskim oraz na ściance wspinaczkowej. Uczestnicy półkolonii wybrali się również do Państwowej Straży Pożarnej oraz na Policję. Dzieci bawiły się na miejskich placach zabaw oraz na zewnętrznych siłowniach. Atrakcją, która dała wiele uśmiechu była zabawa w Nufriku. Wspólnie spędzony czas był zdecydowanie okazją do poprawy sprawności fizycznej oraz do rozmów na temat szkodliwości uzależnień. Odbyły się zajęcia profilaktyczne, na których w formie zabawy dzieci poznały zagrożenia cywilizacyjne związane z alkoholem, nikotyną, narkotykami i dopalaczami.

Dziećmi opiekowało się 8 wychowawców, kierownik półkolonii, pielęgniarka szkolna i pracownicy obsługi.

 

Najnowsze artykuły