KOLEJNE MILIONY DLA GMINY CZEMPIŃ! W GORZYCACH BĘDZIE KANALIZACJA SANITARNA!

30 czerwca 2022 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę zatwierdzającą  listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”  w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  W związku z tym, że budowa sieci kanalizacyjnej w Gorzycach jest w planie inwestycji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, to spółka złożyła formalnie wniosek o dofinansowanie projektu pt.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czempiń – etap II”, który to wniosek przygotował Urząd Gminy w Czempiniu.     Wniosek został wysoko oceniony i ulokowany na 18 pozycji listy rankingowej,  a tym samym znalazł się wśród wniosków przeznaczonych do dofinansowania. Wartość całkowita projektu wynosi prawie 4,5 mln zł przy dofinansowaniu stanowiącym niemal 64% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu. Po zakończeniu oceny formalnej, jesienią br., a także dopełnieniu wszystkich formalności oraz stosownych procedur właściwych dla PROW, nastąpi podpisanie umowy o dofinansowanie. Wówczas ogłoszone zostaną przetargi na budowę kanalizacji. Zakończenie realizacji projektu zaplanowane jest na rok 2024.

źródło: Czempin.pl

Najnowsze artykuły