RAJD ROWEROWY DO TURWI

W niedzielnym rajdzie rowerowym z Kościana do dóbr gen. Dezyderego Chłapowskiego w Turwi który zorganizowała Fundacja Pro Bike & Dance, uczestniczyło 26 osób z Kościana, Gminy Kościan, Powiatu Kościańskiego, Jarocina, Lubonia i Poznania. Najmłodszy uczestnik rajdu miał 7 lat. W Powozowni w Racocie uczestnicy rajdu oglądali różne typy pojazdów, a przy kawie i szarlotce ufundowanej przez pałac Racot, podziwiali jego elewację ogrodową. W drodze do Turwi rowerzyści zrobili przystanek na zwiedzenie neogotyckiego kościoła św. Andrzeja w Wyskoci. Pani Sylwia Sobczyk, podczas zwiedzania salonu, biblioteki, pokoi właścicieli pałacu w Turwi oraz kaplicy, przybliżyła rajdowiczom postać i działalność generała Dezyderego Chłapowskiego. Z kolei Pan Grzegorz Konieczny, kierownik gorzelni w Turwi która pracuje nieprzerwanie od ponad 100 lat, przedstawił cały proces technologiczny jaki w niej przebiega. Wielkie wrażenie zrobił na wszystkich piec, który zajmuje powierzchnię kawalerki. Podczas obiadu w dawnej słodowni nastąpiło losowanie upominków – książek Pana Emiliana Prałata o Turwi, Racocie i Wyskoci ufundowanych przez Gminę Kościan. Z Turwi rowerzyści pojechali do gotyckiego kościoła w Rąbiniu po którym oprowadził ich Pan Emilian Prałat. Był też spacer po cmentarzu przykościelnym, który jest nekropolią rodziny Chłapowskich, jej współpracowników i znanych mieszkańców Rąbinia. W drodze powrotnej do Kościana rajdowicze wstapili do drewnianego kościoła w Starym Gołębinie. Rajd był współfinansowany ze środków Gminy Kościan i Miasta Kościan. Sponsorami rajdu były firma Topfarms Wielkopolska i pałac Racot. 4 września Fundacja Pro Bike & Dance zaprasza na rajd rowerowy z Kościana do Opactwa Benedyktynów w Lubiniu.

 

źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły