PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO W SPRAWIE UTWORZENIA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W GŁUCHOWIE

Tegoroczna rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Czempiniu na rok szkolny 2022/2023 ukazała deficyt miejsc w przedszkolu dla dzieci z terenu Gminy Czempiń. Zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolu jest dużo większe, niż liczba wolnych miejsc oferowana przez placówkę. Jeszcze w 2021 roku praktycznie wszystkie dzieci biorące udział w rekrutacji uzyskały miejsce w Przedszkolu Samorządowym w Czempiniu i nie było konieczności podjęcia działań mających na celu poszerzenie bazy przedszkoli na terenie Gminy Czempiń. Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy zapotrzebowania na miejsca w placówce wychowania przedszkolnego, uwzględniającej liczbę dzieci nieprzyjętych do przedszkola w tegorocznej rekrutacji, a także mając na uwadze, iż wczesna edukacja i opieka nad dziećmi w wieku 3-6 lat jest pierwszym etapem kształcenia, którego celem jest stymulowanie rozwoju poznawczego, społecznego i kulturalnego,  Burmistrz Gminy Czempiń podjął działania zmierzające do poszerzenia bazy miejsc w placówce wychowania przedszkolnego.   W dniu 15 czerwca 2022 r. Konrad Malicki Burmistrz Gminy Czempiń podpisał list intencyjny z Panią Małgorzatą Przybylską i Panem Marcinem Przybylskim, prowadzącymi Przedszkola Artystyczne, stanowiący wyraz woli podjęcia ze sobą współpracy w celu utworzenia przedszkola publicznego w Głuchowie prowadzonego przez operatora prywatnego pod adresem Os. Kazimierza Dobruckiego 2,  które będzie oferowało miejsca dla 50 – do 75 dzieci w roku szkolnym 2022/2023, z możliwością zwiększenia liczby oddziałów od 1 września 2023 r. Publiczne przedszkole w Głuchowie będzie realizowało program wychowania przedszkolnego uwzględniając podstawę programową wychowania przedszkolnego i zatrudniało kadrę posiadającą wymagane kwalifikacje.  W godzinach od  8.00 do 13.00 opieka nad dzieckiem w przedszkolu będzie bezpłatna dla rodzica, albowiem wszystkie koszty poniesie Gmina Czempiń udzielając dotacji. Za pozostałe godziny pobytu (podobnie jak w Przedszkolu Samorządowym w Czempiniu), rodzic będzie ponosił opłatę w wysokości 1 zł za każdą kolejną rozpoczętą godzinę. Placówka będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.30. Przedszkole będzie spełniało wszelkie standardy i normy określone przepisami, w której koszt po stronie rodzica będzie taki, jak w Przedszkolu Samorządowym w Czempiniu.  Wstępna data rozpoczęcia działalności przedszkola publicznego w Głuchowie została przyjęta na dzień 1 września 2022r. Więcej informacji na temat funkcjonowania przedszkola oraz rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu 697 141 772.

 

Źródło: Czempin.pl

Najnowsze artykuły