STAROSTA POWOŁAŁ DYREKTORÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

W piątek, 24 czerwca 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Kościanie odbyło się spotkanie podczas którego Henryk Bartoszewski, Starosta Kościański wręczył akty powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej pani Grażynie Majchrzyckiej oraz dyrektora Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie panu Dawidowi Olejniczakowi.

Dyrektorów wyłoniło postępowanie konkursowe. Zarząd Powiatu Kościańskiego, 23 maja 2022 roku zatwierdził konkurs w drodze uchwał.

Zwracając się do gości starosta w imieniu Zarządu Powiatu Kościańskiego pogratulował wygranej i wyboru na dyrektorskie stanowiska. Starosta podkreślił, że zarówno kierowanie Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, ale także Zespołem Szkół Specjalnych w Kościanie to wielkie wyzwanie i zobowiązanie wynikające przede wszystkim z charakteru tych placówek i problemów osób, którym służą. Gratulując Grażynie Majchrzyckiej wyboru na kolejną kadencję wyraził radość z faktu, że w ostatnim czasie udało się powiększyć bazę lokalową poradni. Zwracając się do Dawida Olejniczaka starosta H. Bartoszewski przyznał, że także przed Zespołem Szkół Specjalnych stoją, wymagające szybkiego rozwiązania, problemy lokalowe wynikające z tego, że praca z dziećmi wymaga większej liczby małych pomieszczeń, w których można prowadzić indywidualne zajęcia.  Henryk Bartoszewski zaznaczył, że dodatkową trudność w kierowaniu oświatowymi placówkami stanowią nieustanne zmiany, które nie wiadomo w jakim prowadzą kierunku, a także odpływ nauczycieli z zawodu. Starosta życzył powołanym dyrektorom, aby ich praca rozwijała się harmonijnie w duchu współpracy, szacunku i porozumienia. – Kierując Państwo tymi placówkami reprezentujecie powiat. Życzę, Państwu sukcesów, który będzie budował jego dobre imię – zakończył starosta.

Do życzeń i gratulacji przyłączyła się obecna na spotkaniu Dorota Słowińska, Wicestarosta Kościański i Sylwia Sałacka, Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych.

Grażyna Majchrzycka z wykształcenia jest psychologiem i logopedą. Ukończyła wyższe studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ma 34 lata pracy pedagogicznej. W kościańskiej poradni pracuje od 1989 roku. Stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kościanie pełni od 2007 roku.

Dawid Olejniczak ukończył studia wyższe magisterskie na kierunku teologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2012 ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu ukończył studia podyplomowe w zakresie przedsiębiorczości dla nauczycieli. W Zespole Szkół im. M. Konopnickiej pracuje od 2010 roku. Jest nauczycielem religii, podstaw przedsiębiorczości i zajęć rewalidacyjnych.

 

 

Najnowsze artykuły