REMONT ZA 1 MILION 820 TYS. ZŁOTYCH

Trwają prace remontowe elewacji i rozbudowy budynków Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Kościanie. W ramach planowanej inwestycji jest remontowana elewacja na pozostałych, nieremontowanych w ubiegłym roku ścianach budynku głównego oraz elewacja budynku gospodarczo-mieszkalnego w głębi dziedzińca. Wykonawcą drugiego etapu prac remontowych jest Przedsiębiorstwo Techniczne Inżynier Stanisław Snela ze Śmigla.

Prace rozpoczęły się na ścianie zachodniej budynku głównego. W pierwszym etapie prac m.in. skuto stare tynki, oczyszczono cegły, gzymsy, detale architektoniczne, wykuto stare spoiny między cegłami. Uzupełniono ubytki. Odsolono ściany i zaimpregnowano. Nałożono wapienne tynki podobne do oryginalnego tynku historycznego. Ściana została pomalowana. Ze ściany ściągnięto rusztowania, dzięki czemu możemy oglądać efekt wykonanych na tej ścianie prac.

Obecnie trwają prace na pozostałych ścianach. Planowane prace, także i w tym etapie będą miały szeroki zakres. Zostaną skute wszystkie tynki. Dotychczasowa stolarka okienna drewniana zostanie zastąpiona nową PVC. Nowe drzwi drewniane zostaną odtworzone w tym samym rysunku. Całość elewacji będzie pomalowana.  Wszystkie brakujące opierzenia, jak i te skorodowane, zastąpią opierzenia z blachy tytan-cynk.

Istotną częścią inwestycji jest montaż zewnętrznej windy osobowej, przystosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych. Trwają prace przygotowawcze i konstrukcyjne do montażu windy.

Remont będzie kosztował 1 milion 820 tys. złotych. Planowane prace mają zakończyć się do 30 września 2022 roku. Środki na inwestycje pochodzą z budżetu Starostwa Powiatowego w Kościanie i Urzędu Miasta Kościana.

 

 

 

Najnowsze artykuły