ZARZĄD Z WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM

Rada Powiatu Kościańskiego na XLI sesji, która odbyła się 22 czerwca 2021 roku, podjęła uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania i absolutorium Zarządowi Powiatu Kościańskiego za wykonanie budżetu w 2021 roku.

Uchwałę o udzieleniu Zarządowi Powiatu Kościańskiego poprzedza informacja na temat Raportu o stanie Powiatu Kościańskiego i debata. Raport został przez Zarząd Powiatu Kościańskiego opracowany i przyjęty 23 maja 2022 roku już po raz czwarty. Ogólne założenia dokumentu przedstawiła Maja Moskwa, Sekretarz Powiatu Kościańskiego. Wszyscy obecni na sesji radni poparli uchwałę Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania.

Przed głosowaniem nad absolutorium dla Zarządu Powiatu za wykonanie budżetu w 2021 roku głos zabrał Henryk Bartoszewski, Starosta Kościański. Starosta w prezentacji omówił strukturę ubiegłorocznych dochodów i wydatków oraz najważniejsze inwestycje i ich charakterystykę.

Dochody w budżecie w roku 2021 zamknęły się w kwocie 96 261 344,94 zł i były wyższe niż te planowane na dzień 1 stycznia 2021 roku o 12 085 918,54 zł. W strukturze budżetu 35% stanowiły subwencje, 13% dotacje celowe z budżetu państwa, 2% środki unijne, pozostałe wpływy to 5%. Dochody własne stanowiły 45%.

Wydatki bieżące w 2021 roku zamknęły się w kwocie 72 896 660,28 zł. Z kolei wydatki inwestycyjne w kwocie 19 541 074,06 zł i stanowiły 21% kwoty wydatków ogółem. W poprzednim roku było to 16 %. Środki te przeznaczone były głównie na inwestycje drogowe, ochronę zdrowia i bezpieczeństwo. Starosta, po raz kolejny, w swoim wystąpieniu podkreślił, że inwestycje drogowe nie są priorytetem w tej kadencji. Znaczną kwotę, ponad 3 mln. złotych wydatkowano m.in. na uregulowanie praw własności Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach i jej zakup. To pozwoli na przeprowadzenie zaplanowanych już na ten rok inwestycji modernizacyjnych w tej placówce.

Na inwestycje drogowe w 2021 roku przeznaczono 12 892 592,28 zł. Dzięki tym środkom udało się zrealizować kilka ważnych inwestycji, wśród których znalazły się m.in.: przebudowa drogi powiatowej nr 3939P Nietążkowo – Robaczyn – Stare Bojanowo ETAP I (1 925 792,65 zł), przebudowa drogi powiatowej nr 3941 P Kokorzyn – Szczodrowo wraz z budową oświetlenia w miejscowości Szczodrowo (5 305 700,65 zł), przebudowa drogi od skrzyżowania z drogą powiatową 3911P do Srocka Wielkiego (1 513703,56 zł). Powiat udzielił Kościanowi pomocy finansowej na dofinansowanie przebudowy ul. Wrocławskiej w ramach zadania – Rewitalizacja rynku, ul. Wrocławskiej oraz Ratusza (2 125 000,00 zł).

Ponadto samorząd Powiatu Kościańskiego w 2021 roku wydatkował kwotę 103 319,26 zł na modernizację pomieszczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kościanie, zakup ambulansu dla SP ZOZ w Kościanie, gdzie dotacja powiatu wyniosła 350 tys. złotych. Wydatkowano 571 tys. złotych na zakończenie wieloletniej inwestycji, Centralnej Sterylizatorni w SP ZOZ w Kościanie. Kolejnych 70 tys. złotych wydatkowano na modernizację pomieszczeń, w których został utworzony punkt szczepień powszechnych w szpitalu. Kolejną dużą inwestycją, której drugi etap jest realizowany w tym roku to długo oczekiwany remont elewacji budynku starostwa przy al. Kościuszki 22 w Kościanie. Samorząd powiatowy wydał na to zadanie kwotę 576 846,56 zł. Znaczące środki wydatkowano także na bezpieczeństwo publiczne, gdzie 1 000 000,00 zł wydatkowano na modernizację Komendy Powiatowej PSP w Kościanie, a 275 tys. złotych na zakup samochodu transportowego i na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego.

Na część inwestycji pozyskano środki zewnętrzne. Łącznie w 2021 roku samorząd powiatu pozyskał z różnych źródeł 7 095 243,12 zł.

Starosta Henryk Bartoszewski  zwrócił również uwagę na inne działania Starostwa Powiatowego prowadzone w 2021 roku. Wspominał imprezy sportowe, m.in. zorganizowany bieg na 10 km, rajd rowerowy, programy stypendialne dla uczniów, studentów i sportowców. Programy wspierające zimowy i letni wypoczynek dzieci oraz organizowane uroczystości patriotyczne.

Po wysłuchaniu starosty Rada Powiatu Kościańskiego zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2021 rok. Opinię przedstawił Michal Samoląg Skarbnik Powiatu. Wszystkie kluby radnych poparły uchwałę o absolutorium. W głosowaniu nad uchwałą 18 głosujących poparło Zarząd Powiatu i udzieliło mu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Zarządowi w imieniu Rady pogratulowała jej przewodnicząca, Iwona Bereszyńska. – Dziękuję za mądre działania i decyzje podjęte przez Zarząd w roku 2021 dla rozwoju naszego powiatu. Życzę dalszej determinacji w realizacji planów obecnej kadencji. Liczę, tak jak dotąd, na bardzo dobrą współpracę z Radą Powiatu. Szczególne podziękowania kieruję do pana starosty – Henryka Bartoszewskiego za szczegółową analizę każdego tematu podczas posiedzeń Zarządu i sesji Rady Powiatu Kościańskiego oraz niezwykłą troskę o współpracę na każdym szczeblu administracji samorządowej powiatu – mówiła I. Bereszyńska. – Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Kościańskiego to okazja do gratulacji i podziękowań dla każdego, kto dołożył cegiełkę do tego sukcesu. Dziękuję panu Zbigniewowi Frankowi, który w 2021 roku pełnił funkcję wicestarosty kościańskiego – podkreśliła Przewodnicząca.  – Dziękuję panu Michałowi Samolągowi – Skarbnikowi Powiatu, który czasem jest cudotwórcą, a czasem żelaznym strażnikiem budżetu. Na jego ręce składam również podziękowanie dla pracowników Wydziału Finansowego. Dalej za pośrednictwem Mai Moskwy, Sekretarza Powiatu,  Przewodnicząca podziękowała wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w Kościanie za zaangażowanie i dobrą współpracę z Radą Powiatu Kościańskiego.

Do podziękowań przyłączył się Starosta Kościański, który radnym i samorządowcom ziemi kościańskiej dziękował za wsparcie i współpracę, która przynosi dobre owoce. Starosta podziękował – z całego serca – za codzienny trud pracy wszystkim urzędnikom i całej powiatowej administracji.

 

 

 

0 0 votes
Article Rating

Najnowsze artykuły

Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Skomentuj artykuł. x