REKRUTACJA DO RATAJCZAKA DO 20 CZERWCA

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020, W RANKINGU LICEÓW I TECHNIKÓW „PERSPEKTYWY” ZDOBYLIŚMY TYTUŁ HONOROWY „SREBRNEJ SZKOŁY 2020” ORAZ „SREBRNĄ  TARCZĘ” DLA NAJLEPSZEGO TECHNIKUM W POLSCE.
SZKOŁA DLA FACHOWCÓW I PROFESJONALISTÓW WAŻNY JEST UCZEŃ I JEGO PROFESJONALNE WYKSZTAŁCENIE ORAZ PRZYGOTOWANIE DO DOROSŁEGO ŻYCIA PRZYJDŹ DO NAS PO DOBRY ZAWÓD I WYKSZTAŁCENIE

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie to szkoła o długoletniej tradycji kształcenia zawodowego na ziemi kościańskiej. Od lat fachowo i na wysokim  poziomie przygotowuje ucznia do wykonywania zawodu oraz daje wykształcenie ogólne.
Zespół Szkół oferuje atrakcyjne kierunki kształcenia zapewniając absolwentom możliwość wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i podnoszenia kwalifikacji. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych  oraz innowacje pedagogiczne umożliwiają rozwój różnorodnych zainteresowań. Doświadczeni, kreatywni i otwarci na potrzeby ucznia nauczyciele, nowoczesna baza dydaktyczna i zaplecze sportowe, zagraniczne praktyki, wolontariat, patronat uczelni wyższych i innych instytucji gwarantują wysoki poziom kształcenia i wszechstronnego rozwoju.

Oferta edukacyjna:
TECHNIKUM – LICZY SIĘ DOBRY I ATRAKCYJNY ZAWÓD:
TECHNIK BUDOWNICTWA – dla kreatywnych i solidnych. Zawsze lubiłeś budować, tworzyć, wymyślać? To dobrze wybrałeś. Ten zawód da Ci szansę przelać na papier Twoje pomysły, a potem zrealizować je w rzeczywistości. Będziesz mógł pracować przy wykonywaniu obiektu oraz przy dokumentowaniu i administrowaniu inwestycji.
Szkoła oferuje wiedzę i umiejętności w zakresie technologii, organizacji i kontroli robót konstrukcyjno–budowlanych oraz opracowywania kosztorysów.
TECHNIK EKONOMISTA – dla skrupulatnych i przedsiębiorczych Nie jest to sezonowa moda, ale uniwersalny zawód potrzebny dziś i jutro. Wymaga precyzji myślenia, zdecydowania, zamiłowania do pracy przy komputerze oraz przedsiębiorczości. Kierunek daje wiele możliwości zatrudnienia na różnych stanowiskach np.: w urzędach, biurach, firmach spedycyjnych i bankach.
TECHNIK ELEKTRYK – dla odpowiedzialnych i niezawodnych. Kierunek polecany umysłom ścisłym i rozważnym. Zdobędziesz zawód cieszący się dużym zapotrzebowaniem na rynku pracy. Będziesz poszukiwanym specjalistą, o wysokich kwalifikacjach. Szkoła przygotuje Cię do montażu i naprawy sieci i instalacji elektrycznych.
TECHNIK GAZOWNICTWA – dla rzetelnych i przewidujących. Kierunek został stworzony jako pierwszy w Wielkopolsce na wyraźne zapotrzebowanie rynku pracy w związku z silnym rozwojem przemysłu gazowniczego w Polsce. Gwarantuje ciekawą pracę związaną z budową i eksploatacją sieci oraz instalacji gazowych, tworzeniem dokumentacji projektowej i kosztorysów robót. Jeśli posiadasz zdolności techniczne i jasny umysł, wybierz ten kierunek. Patronat nad nim sprawuje Polska Spółka Gazownictwa w Warszawie.
TECHNIK GEODETA – dla ambitnych i twórczych. To kierunek prestiżowy i wyjątkowy, polecany osobom z umysłem technicznym, które lubią pracować przy komputerze, dokonywać obliczeń, a także pomiarów, często w terenie i na świeżym powietrzu. Jeśli więc jesteś taką osobą, to geodezja może być właśnie dla Ciebie. Szkoła dysponuje profesjonalnym sprzętem do praktycznej nauki w tym zawodzie.
TECHNIK MECHANIK – dla precyzyjnych i pomysłowych. Kierunek idealny dla pasjonatów urządzeń mechanicznych. Możesz połączyć hobby z nauką i pracą zawodową. Będziesz miał ciekawy zawód dający możliwość zatrudnienia we wszystkich sektorach gospodarki – wszędzie tam, gdzie eksploatuje się pojazdy, maszyny i urządzenia. Technik mechanik jest potrzebny w każdym zakładzie.
TECHNIK RACHUNKOWOŚCI – dla perfekcyjnych i konkretnych. Zawód umożliwia prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach, np. księgowych, asystentów księgowych, sekretarek, urzędników podatkowych i ubezpieczeniowych, pracowników ds. kadr i płac, asystentów menagera, pracowników obrotu pieniężnego i obsługi klientów, specjalistów ds. marketingu w przedsiębiorstwach, bankach. Uczniowie objęci sią patronatem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Oddział Wielkopolski w Poznaniu.
TECHNIK REKLAMY – dla kreatywnych i operatywnych. Osoby kreatywne, z fantazją i zmysłem artystycznym odnajdą się w tej branży. To nowoczesny i posiadający przyszłość zawód, łączący wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną i psychologiczną. Kierunek przygotuje do otworzenia własnej firmy i spełnienia marzeń o byciu jednocześnie menedżerem, grafikiem i artystą – plastykiem.

Korzyści z nauki w technikum:
 5 lat nauki w danym kierunku to konkretna wiedza i doświadczenie zawodowe
 po skończeniu zyskujesz zawód i maturę – możesz iść do pracy i studiować lub tylko pracować albo studiować
 szkoła zapewnia praktyki zawodowe w nowoczesnych pracowniach
 szkoła doskonale przygotowuje do budowania kariery zawodowej
 rozwija kompetencje i umiejętności najbardziej oczekiwane na rynku pracy
 wszystkie kierunki łączy wysoka zdawalność egzaminów zawodowych i maturalnych.
Jeśli wiesz, co chcesz w życiu robić, to lepiej nie możesz wybrać.
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – OTWARCIE NA ŚWIAT WIEDZY I WARTOŚCI
 nauka trwa 4 lata
 kończy się egzaminem maturalnym
 przygotowuje do dalszej nauki na studiach lub w szkole policealnej
 KIERUNEK PROZDROWOTNY
 KIERUNEK SPORTOWO–REKREACYJNY
 KIERUNEK OGÓLNY BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – DOBRY FACH TO SZANSA NA SATYSFAKCJONUJĄCĄ PRACĘ
 nauka trwa 3 lata
 umożliwia zdobycie zawodu
 nauczy tego, co najbardziej potrzebne w zawodzie
 po jej ukończeniu można kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych
Kształci w następujących zawodach: (teoretyczna nauka zawodu odbywa się w szkole, a praktyczna w warsztatach szkolnych lub u pracodawców)
 cukiernik
 fryzjer
 kucharz
 mechanik pojazdów samochodowych
 sprzedawca
 ślusarz
Klasy wielozawodowe: (teoretyczne przedmioty zawodowe realizowane są podczas czterotygodniowych kursów wyjazdowych w każdym roku szkolnym) elektryk, fotograf, kelner, piekarz, przetwórca mięsa, krawiec, tapicer, ogrodnik, rolnik, murarz–tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, cieśla, dekarz, blacharz, blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy, elektronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, mechanik–operator pojazdów i maszyn rolniczych, operator obrabiarek skrawających, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, drukarz fleksograficzny, drukarz offsetowy, obuwnik, złotnik-jubiler, kominiarz, kamieniarz, zegarmistrz, stolarz, monter sieci i instalacji sanitarnych i inne zawody zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy.
Uwaga!
W przypadku licznej grupy chętnych kandydatów do zawodów takich jak: elektryk, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, stolarz możliwe jest realizowanie teoretycznych przedmiotów zawodowych w szkole.
SZKOŁY DLA DOROSŁYCH w systemie zaocznym:
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
 nauka trwa 4 lata
 kończy się egzaminem maturalnym
 przygotowuje do dalszej nauki na studiach lub w szkole policealnej.
BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA
 nauka trwa 2 lata
 kończy się egzaminem maturalnym
 skierowana jest do absolwentów Branżowych Szkół I Stopnia oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej (którzy rozpoczęli naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej w roku szkolnym 2012/2013), chcących zdobyć wykształcenie na poziomie technika z możliwością przystąpienia do matury, a po zdaniu egzaminu dojrzałości kontynuować kształcenie na studiach wyższych
 kształcenie w Branżowej Szkole II stopnia odbywa się w zawodach, które posiadają kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia/ Zasadniczej Szkole Zawodowej.
Proponujemy kształcenie na kierunkach:
technik budownictwa,
technik elektryk,
technik handlowiec,
technik mechanik.
WAŻNE DLA UCZNIA:
 dobra lokalizacja i łatwy dojazd do szkoły (PKS, PKP)
 e-Dziennik
 doświadczeni, kreatywni i otwarci na potrzeby ucznia nauczyciele
 nowoczesna i rozbudowująca się baza dydaktyczna
 przyjazna atmosfera
 monitoring
 szkoła bez przemocy
 nowoczesna hala sportowa
 bezpłatne lekcje pływania w ramach zajęć wychowania fizycznego w klasach drugich
 sala gimnastyczna, boisko wielofunkcyjne oraz siłownia
 możliwość prezentacji oraz rozwoju zainteresowań
 praktyki zagraniczne
 współpraca z uczniami z zagranicy w projekcie unijnym
 możliwość udziału w licznych konkursach, turniejach i olimpiadach zawodowych
 wysoka zdawalność egzaminów zawodowych i maturalnych
 miejsce zawierania przyjaźni
 wsparcie pedagoga, psychologa i szkolnego doradcy zawodowego
 sympatyczny azyl – bar szkolny
 winda zewnętrzna umożliwia dostęp dla osób niepełnosprawnych na poziom parteru szkoły.
WAŻNE DLA RODZICÓW:
 realny wpływ rodziców na życie i rozwój szkoły
 kreatywna Rada Rodziców wspierająca działania inicjowane przez uczniów i nauczycieli
 profesjonalne wsparcie w działaniach wychowawczych
 e-Dziennik
 na wysokim poziomie spełniamy wymagania Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące
efektów pracy szkoły i zarządzania, co potwierdzają Raporty z Ewaluacji Problemowej
opracowane przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu
 posiadamy certyfikaty: SZKOŁA Z KLASĄ, CYFROWA SZKOŁA Wielkopolsk@2020, SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. DODATKOWO OFERUJEMY:
 udział w Projektach Unijnych rozwijających zainteresowania oraz umiejętności z różnych
dziedzin wiedzy:
Power na zasadach Erasmus +, eTwinning, Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska,
 możliwość odbywania praktyk zagranicznych
 udział w licznych konkursach, turniejach i olimpiadach
 zajęcia pozalekcyjne, np. taneczno-gimnastyczne, siatkówka, Klub Porozmawiajmy
 wolontariat, Szkolne Koło PCK
 ciekawe przedsięwzięcia z zakresu przedsiębiorczości dostarczające wiedzy o współczesnym biznesie
 dla techników ekonomistów zajęcia w nowoczesnym laboratorium ekonomicznym w Poznaniu
 zajęcia z obsługi drukarki 3D
 dla uczniów kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik elektryk, technik mechanik, technik reklamy bezpłatne zajęcia specjalistyczne w nowoczesnych laboratoriach
Politechniki Poznańskiej oraz płatne staże w firmach i przedsiębiorstwach – całego powiatu kościańskiego i poza nim.
WSPÓŁPRACUJEMY Z:
 Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 Politechniką Poznańską
 Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Lesznie
 Polską Spółką Gazownictwa w Warszawie
 Stowarzyszeniem Geodetów Polskich w Poznaniu
 Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Oddział Wielkopolski w Poznaniu
 Powiatowym Cechem Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Kościanie oraz Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu
 Mobilnym Centrum Informacyjnym
 Stowarzyszeniem Przyjaciół „Ratajczaka”
 wieloma instytucjami i przedsiębiorstwami wspierającymi szkołę w procesie kształcenia zawodowego.

 

Źródło: ZSP Kościan

Najnowsze artykuły